Bafer, značenje pojma i funkcionisanje

Bafer je pojam koji se koristi u informacionoj tehnologiji i usko je vezan za računare. Sam pojam je proizašao od engleske reči buffer, što u bukvalnom prevodu znači – amortizer, ublaživač. U našem jeziku, ovaj pojam se uzima i kao sinonim za međuspremnik, pa se bafer, često tako i naziva.

Bafer podrazumeva deo memorije jednog računara, koji je smešten kao izdvojeni deo, i njegova svrha je da beleži potrebne podatke pri izvođenju određenih radnji na računaru. U širem značenju, bafer predstavlja bilo koji medijum na koga se spremaju podaci (koji su već negde, na nekom mestu postojali), i tada ima za svrhu da se i dalje koristi. Bafer nije posebno uslovljen da radi po FIFO principu (First In, First Out, engl.), već redosled kojim se bafer popunjava i čita isključivo zavisi od problema koji se u tom trenutku rešava, a ima veze sa računarskom memorijom. Sam proces kojim se bafer puni podacima se naziva bafovanje, tj. međuspremanje određenih podataka sa računara. Softver u memoriji računara, koji pravi prostor za privremeno smeštanje podataka se, ustvari naziva – bafer.

Funkcionisanje bafera (Primer 1)

Određeni sadržaj je potrebno prekopirati sa jedne (pune) diskete, na drugu, koja je formatirana i prazna. Tada se, prvo sadražaj pune diskete prebaci na memoriju računara, odnosno na bafer koji je privremeno dodeljen za tu svrhu, pa se zatim iz memorije računara, sadržaj i pomenuti podaci snime na praznu disketu. Pojednostavljeno rečeno, kada je potrebno prekopirati sadržaj sa pune na praznu disketu, onda se podaci prvo prebacuju u bafer, pa tek onda na praznu spremnu i formatiranu disketu.

Funkcionisanje bafera (Primer 2)

Kada je potrebno narezati određeni CD disk, svi podaci se prvo učitavaju u bafer, a zatim se iz njega režu na CD disk. Obzirom na to da bafer nema toliko prostora, da primi čitav CD disk odjednom, onda se on konstantno dopunjava. Međutim, ukoliko dođe do problema, da se pomenuto dopunjavanje prekine iz nekog razloga i time se bafer isprazni, tada dolazi do propadanja CD diska, što znači da CD disk nije narezan do kraja, odnosno da ga je nemoguće koristiti. Za takav problem postoje mnoge tehnologije, u cilju rešavanja (protiv propadanja CD diska), među kojima su: Teac – BurnProof, Aopen – JustLink, LG – BurnProof, Asus – FlextraLink i mnogobrojni ostali programi.


Sponzorisano:

Slične definicije