Determinanta je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči determinare, što znači – odrediti. Determinanta se definiše neko tačno određenje. Determinisati nešto znači isto to označiti, odrediti ili malo bolje…

Danga je termin turskog porekla, od istoimene turske reči, a u prevodu znači – pečat, žig. Takođe, danga se tumači i kao otisak koji se stvori na telu (kao posledica…

Dirižabl je pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči dirigeable, što u bukvalnom prevodu znači – upravljati. Dirižabl u srpskom jeziku predstavlja tzv. aerostat (vazdušnu lađu), koja je napunjena vodonikom…

Degenek je pojam turskog porekla, koji je u našem jeziku okarakterisan i pripada grupi turcizma, a upotrebljava se u originalnom značenju. Degenek podrazumeva batinu, šibu, kaiš, prut…sve vezano za batinjanje.…

Dehidratacija je pojam latinsko – grčkog porekla, nastala od dve reči: latinskog prefiksa de, što označava odvajanje od nečega i grčke reči hydro, što znači voda. U bukvalnom prevodu dehidratacija…

Dublet je pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči doublet, što se prevodi kao – “dva primerka iste stvari u nekoj određenoj zbirci”, a generalno takođe podrazumeva – dva ista…

Deskripcija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči description koja u prevodu znači – opisivanje, prikazivanje. Deskripcija podrazumeva opisivanje i deskriptivnu analizu, a sam pojam se upotrebljava u raznim…

Disperzija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči dispergere / dispertio, što u prevodu znači – rasturanje svetlosti. Disperzija generalno podrazumeva specifičnu vrstu razlaganja, odnosno pojavu kada se složena…

Docirati je pojam tj. glagol latinskog porekla, nastao od latinske reči docere, koja u prevodu znači – proučavati, učiti drugoga. Pomenuti glagol generalno podrazumeva učenje drugog nečemu, žargonski rečeno –…

Dijametralno (diametralis, lat.) predstavlja pojam, odnosno prilog latinskog porekla, koji je došao u grčki jezik i vezuje se za grčku reč diámetros, što u prevodu znači – promeriti, izmeriti, suprotno,…