Kompetentnost je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči competens, koja u prevodu znači – nadležan, merodavan (za nešto). Kompetentna osoba, formalno, predstavlja onu osobu koja je osposobljena za određeni…

Konspiracija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči conspiratio, što se prevodi kao – zavera, urota. Pored ovog značenja, za ovaj termin se koriste i mnogi sinonimi, kao što…

Kontekst predstavlja pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči contextus, što u prevodu znači – određena veza, spoj reči ili smisao. Pojam je ušao u upotrebu u mnogim jezicima u…

Kalifat je pojam arapskog porekla, nastao od arapske reči hhalifah, što u prevodu znači – nasleđe, zvanje, vlast. Kalifat podrazumeva titulu islamskih vlastodržaca koji stoje na čelu islama. U politici…

Kandelaber je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči candelabrum, što u prevodu znači – svećnjak (candle – sveća, voštanica). Kandelaber predstavlja vrstu svećnjaka, koji liče na stubove i koji…

Kolonada je pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči colonnade, što u prevodu znači – stub koji nosi krovnu konstrukciju. Pojam se najviše upotrebljava u arhitekturi i građevinarstvu. Kolonade su…

Kulminacija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči culmination, što u prevodu znači – vrhunac, najviša tačka nečega, vrh. Generalno, kulminacija predstavlja vrhunac neke drame. Kulminacija u figurativnom smislu…

Konzistentnost je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči consistens / consistere, što u prevodu znači – gust, čvrst. U figurativnom smislu, ovaj pojam se prevodi kao – pristojan, održljiv,…

Kotizacija je termin francuskog porekla, potekao od francuske reči cositer, što u bukvalnom prevodu znači – razrezivanje, odnosno određivanje nekog dela. Kotizacija, u osnovi predstavlja srazmeran deo koji se daje…

Klimaks pripada grupi medcinskih pojmova, a vezuje se za proces reprodukcije kod osoba ženskog pola. Naime, ljudski organizam vrši konstantno proces reprodukcije, međutim kod žena je taj proces vremenski ograničen,…