Vivisekcija je pojam latinskog porekla, nastao od dve latinske reči: vivus, što znači – živ i section, što znači – rezanje, sečenje. Sam pojam podrazumeva otvaranje i seciranje (hirurški postupak)…

Virman je termin francuskog porekla, nastao od francuske reči virement, što u prevodu znači  prenos, i predstavlja termin koji se upotrebljava u bankarskom poslovanju, a generalno podrazumeva – opšti nalog…

Viskoznost je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči viscum, što u prevodu znači – lepak. Pojam viskoznosti, odnosno viskoziteta podrazumeva da određeni predmet ima visoki stepen lepljivostu (“viskozan” je…

Viber je besplatna višeplatformska aplikacija za mobilne telefone i računare koja omogućuje razmenu poziva, poruka, fotografija i drugih video sadržaja putem interneta. Do decembra 2016. godine Viber je brojao preko…