Transpozicija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči transposition, što u prevodu znači – premeštanje, premeštaj. Pojam se upotrebljava najčešće u svom originalnom obliku, na skoro svim jezicima, a…

Tercijar je pojam latinskog porekla, koji potiče od latinske reči tertius, što znači – treći, a podrazumeva period u razvitku Zemlje, odnosno novo doba u kome su kontinenti počeli dobijati…

Teleks (teletypewriter, engl.) je termin grčkog porekla, nastao od grčke reči tēle, što u prevodu znači – na daljinu, dok se na našem području prevodi i kao – teleprinter (aparat…

Termin “tet-a-tet” je francuskog porekla i u doslovnom, bukvalnom prevodu, znači – “glavom u glavu”. Ova kovanica ima mnogostruka značenja, u koja spadaju: poverljiv razgovor – licem u lice, razgovor…

Trafikant spada u one pojmove koji se najčešće koriste u svakodnevnom govoru i životu, a pomenuta reč označava – trgovca, prodavca, odnosno osobu koja radi na trafici. Ranijih godina su…

Totalitarizam je politički pravac koji zavodi totalitarnu državu,  kao i učenje o takvoj, totalitarnoj državi i njenoj ulozi u društvu. Totalitarna je ona država koja svojim pravnim poretkom trajno prodire,…

Trivijalno (trivijalnost) predstavlja termin latinskog porekla, koji potiče od latinske reči trivialis, što u prevodu znači – obično, odnosno – “mesto gde se susreću tri puta”. Pored ovog generalnog značenja,…

Tautologija je pojam grčkog porekla, izveden od dve grčke reči – tauto, što u prevodu znači – isto i reči logos, što znači – reč. Tautologija se kao pojam razlikuje…

Teizam, kao pojam podrazumeva verovanje u Boga, odnosno, u najširem smislu značenja, teizam je verovanje bar u jedno božanstvo. U užem smislu, pojam teizma uključuje verovanje u božanstva  i Boga…

Travestija (travestie, nem. / travesty, engl. / travesty, franc.) je pojam italijanskog porekla, nastao od italijanske reči travestire, što u prevodu znači – presvući. Travestija predstavlja vrstu književnog dela, odnosno…