Nihilista je osoba koja zastupa ideje nihilizma, kao filozofskog uverenja. Pod ta uverenja spadaju i stavovi da se ništa pouzdano ni u potpunosti ne može saznati. Pojam nihilizma je latinskog…

Neandertalac (Homo neanderthalensis, lat.) predstavlja vrstu pračoveka, a sam pojam je dobio naziv po dolini Neandertal, u okolini Dizeldorfa, u Nemačkoj. Naime, u toj dolini su pronađeni kosti ove vrste…

Neoklasicizam je jedan od umetničkih pravaca, nastao od grčke reči neos, što znači – nov i latinske reči classis. Ovaj pravac u književnosti dolazi sa Zapada, a oslanja se na…

Neumoljiv je izraz, tačnije pridev, i označava osobu koja prilikom određene diskusije drži striktno do svojih stavova i iznetih reči, nikako ne popuštajući pred okolinom i prisutnima. Može se koristiti…

Nacionalnost je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči nasci, što u prevodu znači – roditi se, dok reč natio znači – narod, odnosno društvena zajednica ljudi koji govore istim…

Neutropenija predstavlja broj neutrofila ispod granice normale. Može se razviti naglo, čak i tokom nekoliko sati ili dana i ona se naziva – akutna neutropenija. Hronična neutropenija može, pak, trajati…

Neutrofili (neutrofilni granulciti) su leukociti koji za cilj imaju da štite organizam od bakterijskih i gljivičnih infekcija, kao i mnogih drugih upalnih procesa. Nazivaju se još i mikrofagi. Neutrofili čine…

Narator je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči narrator, što u prevodu znači – pripovedač, pričalac, osoba sklona pripovedanju. Naratorom se smatra ona osoba koja izgovara tuđ tekst, a…

Pojam “neprikosnoven” predstavlja pridev, a označava i upotrebljava se kada opisuje osobu koja je nedostižna, nepovrediva, kojoj nema šta da se zameri i slično. Ovaj pridev, na staroslovenskom jeziku, kada…

Namćor je pojam turskog porekla, proistekao od turske reči nankör, koja se odomaćila i u našem jeziku, a prevashodno označava osobu koja je po svojoj prirodi svađalački nastrojena. Namćori u…