Opozit je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči opposition, što u prevodu znači – suprotstavljanje, oprečnost, a sam pojam podrazumeva suprotstavljanje nekome ili nečemu, odnosno ono što se suprotstavlja…

Odmazda predstavlja brutalno nesrazmernu osvetu kojom se služi jača strana, odnosno – odmazda je vrsta osvete koja se izvršava na najgori moguć svirep način. Sinonimi za ovaj pojam su sledeći:…

Opoziv je termin koji se upotrebljava u različitim sferama društva, a najviše u politici, pravu, diplomatiji i ekonomiji. Označava vraćanje, povratak ili povlačenje nečeg na prethodno stanje. Što se politike…

Onkologija je pojam grčkog porekla, nastala od dve grčke reči: onkos, što znači – gomila, masa i logos, što znači – nauka. Onkologija predstavlja specijalizovanu discipline (oblast) medicine, koja se…

Obadi (Tabanidae, lat.) pripadaju grupi insekata iz reda Diptera. To su dvokrilni insekti, rasprostranjeni po celom svetu i ima ih preko 2000 različitih vrsta. Na našim prostorima je najviše rasprostranjen…

Ornitologija spada u naučne discipline biologije, odnosno u granu zoologije i bavi se proučavanjem ptica, a osobe koje se bave ovim poslom nazivaju se ornitolozi. Ornitologija je pojam grčkog porekla,…

Pojam “otprilike”, gramatički gledano, predstavlja – prilog, a tumači se kao nešto što je – približno ili nagrubo. Pojam je nastao od spajanja predloga “od” i imenice “prilike”, kada se…

Objektivnost je termin novolatinskog porekla, nastao od reči objectivus, i u bukvalnom prevodu znači – stvarni, predmetni. Pojam “objektivan” podrazumeva da je nešto upravo takvo kao što jeste (istinito, realno,…

Oportunizam je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči opportunus, što u prevodu znači – povoljno, odgovarajuće i sl. Predstavnici oportunizma se nazivaju oportunisti i mogu se sresti u skoro…

Oniks je poludragi kamen. Oniks termin je grčkog porekla, nastao od grčke reči – onyx, što u prevodu znači – nokat, dok na asirskom, reč oniks, u prevodu znači –…