Blavor (Ophisaurus apodus, lat.) predstavlja vrstu guštera, nalika na zmiju koji je žuto – smeđe boje, može da raste do 1 m i zaštićena je vrsta. Takođe, u kolokvijalnom govoru,…

Bula je pojam latinskog porekla, potekao od latinske reči bulla, što u bukvalnom prevodu znači – mehur. Pored svog izvornog značenja, pod ovim pojmom se podrazumevaju još dva značenja, a…

Brevijar je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči breviarum, što znači – svojevrstan kratak pregled, kratak izvod ili spisak, kratak izveštaj i slično. Brevijar podrazumeva molitvenik (uglavnom katoličkih sveštenika),…

Bajadera je pojam portugalskog porekla, od reči bailadeira, a u prevodu znači – plesačica, odnosno javma igračica iz Indije. U Indiji, pojam “dewa – dassis” označava tzv. služavku bogova. Pomenute…

Bekon je internacionalni izraz koji se najviše upotrebljava u kulinarstvu, označavajući slaninu tj. koru od slanine. Bekon je izraz engleskog porekla, nastao od istoimene engleske reči bacon, što znači –…

Blasfemija je pojam latinskog porekla, potekao od latinske reči blasphemare, a sam izraz je nastao od grčke reči blasfemia, što u prevodu označava – huljenje, psovku, bogohuljenje (huljenje na Boga),…

Bonitet je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči bonitas / bonus, što u prevodu znači – dobar, vredan, kvalitetan, valjan, a ujedno predstavlja i skup osobina jednog subjekta. Bonitet…

Bonsek (kod nas često u pojedinim krajevima zvan bolsek) je reč koja potiče iz nemačkog jezika, i u bukvalnom prevodu znači – testera. Bitno je, međutim, napomenuti da se bonsek…

Bujon je pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči bouillon, a odnosi se na čistu supu sa mesom, dobijenu kuvanjem mesa u vodi, na temperature ispod 100˚ C. Ovaj pojam…

Biotehnologija podrazumeva skup bioloških aktivnosti sa ciljem da se dobije određeni proizvod ili da se ostvari određeni proces. U konvenciji o biološkoj raznovrsnosti Ujedinjenih Nacija, biotehnologija se definiše kao “primena…