Švaler je pojam francuskog porekla, od reči – chevalier, što u prevodu znači – ljubavnik, ženskaroš. U većini zemalja, pojam švalera je pogrdan i sa negativnom konotacijom. Ovaj slučaj negativnog…

Štivo predstavlja pojam, odnosno imenicu, koja označava u užem tumačenju – lektiru, dok u širem tumačenju označava – jednostavno rečeno: “ono što se ima pročitati”, legendu ili bilo koje drugo…

Šogor ili badžo (badža, badže) je termin, potekao iz jezika naroda, a odnosi se na rodbinske veze, tačnije – označava rođaka sa ženine strane, odnosno muža ženine sestre (tzv. svastike).…