Epoleta je pojam francuskog porekla, nastao do francuske reči épauletta, koja se prevodi kao naramenica sa znakom oficirskog čina. Ovaj pojam se najviše upotrebljava u diplomatiji i vojsci, a kada…

Eshatologija je pojam grčkog porekla, nastao od reči eschator, što znači – krajnji, poslednji i reči logos – što znači nauka, a generalno eshatologija predstavlja učenje o smrti, zagrobnom životu,…

Ekstenzija, generalno podrazumeva specifičnu vrstu proširivanja, a sam pojam je latinskog porekla, nastao od latinske reči extension, što u prevodu znači – istezanje, rastezanje, širenje, rasprostiranje. Upotrebljava se i u…

Epifenomen je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči epiphanio, koja se prevodi u kontekstu – “pojavljujem se posle”, a sam pojam se tumači kao sinonim za pojavu koja ide…

Ebanovina (ébanos, gr.) je pojam hebrejskog porekla, nastao od reči ébenna, a označava posebnu vrstu drveta iz porodice Diospyros ebenum, tzv. ebanovo drvo. Ebanovina vodi poreklo iz Istočne i Južne…

Enklava (enclave, franc.) je pojam nastao od kovanice grčke reči en, što u prevodu znači – unutra i latinske reči clavis, što znači – ključ. Generalno, enklava predstavlja celinu (jezičku,…

Etar je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči aithēr što u prevodu znači – čist, tj. gornji sloj vazduha, te tako etar bukvalno podrazumeva prostor mnogo iznad oblaka (beskonačno…

Ekvivalentno je izraz latinskog porekla, nastao od latinske reči aequivalens, što u prevodu znači – jednako vredan, isto vredan. Ekvivalentnost znači označava jednakost u vrednosti između dve stvari. Ovaj pojam…

Ezoterija je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči esoterikus, što se prevodi kao – “spoljašnji put koji vodi u unutrašnjost” (ezotheo – unutrašnjost). Suprotan pojmu ezoteričan je: egzoteričan. Ezoteričan…

Eugenika je pojam grčkog porekla, nastao od grčke kovanice eu i reči genos, što u prevodu znači – dobri geni. Prema definiciji, eugenika predstavlja primenu zakona nasleđivanja sa ciljem poboljšanja…