Imerzija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči immersion, koja u prevodu znači – potapanje, uronjavanje, zagnjurivanje. Sam pojam imerzije se objašnjava kao specifična vrsta potapanja. Imerzija je prisutna…

Imobilizacija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči immobilis, što u prevodu znači – nepokretan. Imobilizacija predstavlja jednu od najstarijih medicinskih postupaka, započetu početkom XX veka. Prema definiciji, imobilizacija…

Imaginacija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči imagination, što u prevodu znači uobraženje, zamišljanje, fantazija, mašta. Pojam imaginacije se koristi za moć uobražavanja, odnosno za određenu stvar koja…

Itinerer podrazumeva posebnu vrstu putokaza, a sam pojam je latinskog porekla, nastao od latinske reči itenerarium, koja u sebi sadrži reč iter, koja u prevodu znači – put. Još za…

Iteracija je izraz latinskog porekla, nastao od latinske reči iteratio, što u prevodu znači – ponavljanje, obnavljanje. Iteracija podrazumeva uzastopno ponavljanje nečega, a predstavlja sinonim za određeni broj ponavljanja nečega,…

Pojam intelektualno potiče od latinske reči intellego, što u prevodu znači – uvideti, razmotriti, zamišljati, odnosno – umno, duhovno (intelektualno). Intelektualizam je učenje koje sagledava sve problem kao racionalne i…

Intuitivnost ili intuicija – (intuitivus, lat.), je pojam latinskog porekla nastao od latinske reči intuitio, što u prevodu znači – neposredan, direktan uvid u srž. U našem jeziku se pojam…

Inventivnost je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči inventire, što u prevodu znači – pronaći, a inventivna osoba je ona koja je dosetljiva, te se inventivnost na osnovu toga…

Integracija je pojam koji u sebi nosi višestruko značenje. Naime, generalno gledano, integracija predstavlja spajanje, odnosno ujedinjenje nekih delova u celinu. Integracija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči…

Pojam implementacija nastao je od latinske reči implementum, koja u prevodu znači – popunjavanje. Ovaj termin je mnogo češći u poslovnoj nego privatnoj komunikaciji, gde ima višestruko značenje: realizovati određen…