Bonifikacija

Bonifikacija (allowance, franc.) je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči bonficatio, koja u prevodu znači – naknada, odšteta, popust u ceni i sl. Sam pojam se koristi i kao sinonim na popuste na ugovorenu svotu novca, kao i za popust za nekvalitetnu ili oštećenu robu. Generalno, bonifikacija označava naknadu odštete.

U bankarskom poslovanju, bonifikacija predstavlja posredničku proviziju koja se plaća bankama na ime plasmana koji su preuzeli na ime plasmana novoemitovanih hartija od vrednosti.

Sama visina bonifikacije se određuje posebnim sporazumom između stranaka, tzv. “sporazum o bonifikaciji”. Plaćanje se vrši, po pravilu samo u slučaju kada su hartije od vrednosti preuzete radi fiksnog investiranja, a za njihovu dalju prodaju se precizira rok.

Ekonomske nauke bonifikaciju definišu kao odobrenje koje prodavac daje kupcu u relativnom ili apsolutnom izrazu, koji je izražen u procentima od vrednosti prodate robe, usluge ili plaćanja koje je izvršeno.

Takođe, bonifikacija može podrazumevati i sredstvo za korigovanje cene, kao i određenu vrstu premije ili posebne nagrade koju prodavac dozvoljava kupcu. Tu se nailazi na specifičnu vrstu bonifikacije, tzv. prometnu bonifikaciju. Prometna bonifikacija se odobrava zbog ostvarenog većeg prometa od ugovorenog.


Sponzorisano:

Slične definicije