Pipeta je pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči pipette što u bukvalnom prevodu znači – mala lula (lulica), a podrazumeva vrstu sprave koja se koristi u laboratorijama i koja…

Performanse je reč i pojam engleskog porekla, koji nije jasno definisan i obuhvata širok spektar tumačenja, a vezuje se uglavnom za umetnost tela, body art i slično. Na engleskom jeziku,…

Poltron je termin koji je nastao od italijanske reči poltrone, kao i od francuske reči politron, a označava osobu koja ima osobine i karakter kukavice, odnosno dvolične osobe i ulizice.…

Prolongirati je glagol latinskog porekla, nastao od latinskog glagola prolongere, a u prevodu znači – produžiti, produžavati, odlagati, odložiti. Prolongiranje posledično znači odlaganje, produženje. Ovaj pojam se koristi u različitim…

Profilaktika je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči prophylaktikos, što u prevodu znači – smotrenost, predostrožnost, a podrazumeva prevenciju, odnosno zdravstvenu zaštitu u obliku prevencije, tj. preventivnu medicinu. Za…

Parter je termin francuskog porekla, nastao od francuske reči terre, što u prevodu znači – prizemlje, odnosno najniži deo kuće (reez – de – chaussee, franc.). Parter podrazumeva, u kolokvijalnom…

Patetika podrazmeva pojam grčkog porekla, potekao od grčke reči pathetikos, što u bukvalnom prevodu znači – osećajan, strastan, sklon uzbuđenjima, dirljiv, onaj koji se lako potrese, uznemiri i slično. U…

Paradoks je stilska figura, grčkog porekla, nastala od grčke reči paradoxos, što u prevodu znači – neverovatan, protiv očekivanja. Paradoks predstavlja protivrečnu misao ili prividnu besmislicu, odnosno mišljenje koje je…

Penjoar je termin latinskog porekla od latinskog glagola pactinare, što znači češljati, a preuzet je za francuski jezik kao peignoir i predstavlja naziv za ženski kućni ogrtač koji se oblači…

Paragraf je pojam grčkog porekla i označava samostalni deo određenog pisanog diskusa koji se nalazi u koleraciji sa određenim pojmom, idejom, temom ili samim autorom. Takođe, paragraf predstavlja odeljak određenog…