Distinkcija

Distinkcija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči distinctio, koja se prevodi kao: razlikovanje, razlika, a sam pojam podrazumeva tačno razlikovanje pojmova.

Termin distinkcije se uglavnom koristi u oblasti filozofije, i pored toga što distinkcija predstavlja tačno razlikovanje pojmova, ona predstavlja i razlikovanje pojedinih osobina predmeta ili bića, kao i proces zapažanja razlika između određenih predmeta i pojava.

Distinkcija se deli na; numeričku distinkciju i kvalitativnu distinkciju.

Kod numeričke distinkcije, određena stvar se razlikuje prema broju, a kod kvalitativne distinkcije, stvari se razlikuju po važnim osobinama koje poseduju.

Takođe, distinkcija predstavlja i neku vrstu isticanja, odnosno nečiju odluku, otmenost, ugled ili položaj određene osobe.

Ako se za neku osobu kaže daje distiktivna, to znači da je ona individualna, različita u odnosu na druge.

Filozofija distinkciju definiše kao pravilno prepoznavanje i razlikovanje pojedinih elemenata filozofskih problema.

Politika distinkciju više naglašava, od filozofije.

Lingvistika takođe ima svoja distinktivna obeležja. Naime, ta obeležja predstavljaju glasovne promene pomoću kojih se razlikuju fonemi (zvučno od bezvučnog i slično).

Sinonimi za pojam distinkcije su sledeći: razdvajanje, neslaganje, nepodudarnost, neujednačenost, heterogenost, nesličnost, diferenciranost, razlučivanje, odvajanje, nesklad, disparitet i sl.


Sponzorisano:

Slične definicije