Dehidratacija je pojam latinsko – grčkog porekla, nastala od dve reči: latinskog prefiksa de, što označava odvajanje od nečega i grčke reči hydro, što znači voda. U bukvalnom prevodu dehidratacija…

Racionalnost je pojam latinskog porekla, nastao od reči ratio, koja znači – razum. Ovaj pojam predstavlja razumno ponašanje na nešto određeno, odnosno u određenoj situaciji, sinonim je za razumevanje i…

Alkatraz (Alcatraz Island, engl.) je ostrvo koje se nalazi u San Francisku (Kalifornija, Sjedinjene Američke Države), a poznato je po ozloglašenom zatvoru. Ovo ostrvo je dobilo ime 1775. godine, onda…

Falsifikator / falsifikovanje su reči novolatinskog porekla, nastale od glagola falsificare, što u prevodu znači – praviti lažne stvari (novac, diplome, pasoš, isprave i slično), odnosno osoba koje iste pravi…

Ekspoze predstavlja pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči exposé, koja u prevodu znači – izlaganje, a sam pojam generalno podrazumeva specifičnu vrstu izveštaja koja se najviše upotrebljava pri određenim…

Epoleta je pojam francuskog porekla, nastao do francuske reči épauletta, koja se prevodi kao naramenica sa znakom oficirskog čina. Ovaj pojam se najviše upotrebljava u diplomatiji i vojsci, a kada…

Transpozicija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči transposition, što u prevodu znači – premeštanje, premeštaj. Pojam se upotrebljava najčešće u svom originalnom obliku, na skoro svim jezicima, a…

Neandertalac (Homo neanderthalensis, lat.) predstavlja vrstu pračoveka, a sam pojam je dobio naziv po dolini Neandertal, u okolini Dizeldorfa, u Nemačkoj. Naime, u toj dolini su pronađeni kosti ove vrste…

Kontekst predstavlja pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči contextus, što u prevodu znači – određena veza, spoj reči ili smisao. Pojam je ušao u upotrebu u mnogim jezicima u…

Dublet je pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči doublet, što se prevodi kao – “dva primerka iste stvari u nekoj određenoj zbirci”, a generalno takođe podrazumeva – dva ista…