Kafir značenje reči

Ćafir ili kafir je pojam koji dolazi iz arapskog jezika i predstavlja osobu koja generalno rečeno ne veruje, tj. nevernika i uglavnom se plasira u pogrdnom kontekstu, ako je reč…

Imerzija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči immersion, koja u prevodu znači – potapanje, uronjavanje, zagnjurivanje. Sam pojam imerzije se objašnjava kao specifična vrsta potapanja. Imerzija je prisutna…

Skandal je pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči scandale, koja u prevodu znači – delo, dok izraz “skandalozan”, znači – neverovatan, neviđen. Ovaj pojam je sinonim za pojam –…

Imobilizacija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči immobilis, što u prevodu znači – nepokretan. Imobilizacija predstavlja jednu od najstarijih medicinskih postupaka, započetu početkom XX veka. Prema definiciji, imobilizacija…

Blavor (Ophisaurus apodus, lat.) predstavlja vrstu guštera, nalika na zmiju koji je žuto – smeđe boje, može da raste do 1 m i zaštićena je vrsta. Takođe, u kolokvijalnom govoru,…

Kompetentnost je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči competens, koja u prevodu znači – nadležan, merodavan (za nešto). Kompetentna osoba, formalno, predstavlja onu osobu koja je osposobljena za određeni…

Martirijum se objašnjava i predstavlja određenu vrstu mučeništva. Pojam je grčko – latinskog porekla, nastao od grčke reči martyros, što znači – svedok i latinske reči martyrium, što znači –…

Nihilista je osoba koja zastupa ideje nihilizma, kao filozofskog uverenja. Pod ta uverenja spadaju i stavovi da se ništa pouzdano ni u potpunosti ne može saznati. Pojam nihilizma je latinskog…

Determinanta je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči determinare, što znači – odrediti. Determinanta se definiše neko tačno određenje. Determinisati nešto znači isto to označiti, odrediti ili malo bolje…

Danga je termin turskog porekla, od istoimene turske reči, a u prevodu znači – pečat, žig. Takođe, danga se tumači i kao otisak koji se stvori na telu (kao posledica…