Čador je pojam persijskog porekla, a u bukvalnom prevodu označava – šator. Mađutim, ovaj naziv je preuzet u muslimanskoj populaciji i njime se oslovljava tradicionalna odeća koju nose žene na…