Tromeđa

Tromeđa predstavlja geografsku tačku, na kojoj se susreću granice tri države, odnosno – zajednička granična linija tri tačke.

U svetu danas postoji od 157 do 207 tromeđa država, u zavisnosti različitih izvora istraživanja. Jedan deo tromeđa se ne može precizno odrediti, jer se iste poklapaju sa vodama (reke, jezera, mora i sl.). Na suvom podneblju, tromeđe se preciznije mogu odrediti i određuju se postavljenom oznakom koja je u vidu stupa.

Tromeđa se ne odnosi samo na državne granice, već i na granice sela, gradova i sl., jer tromeđa predstavlja zajedničku granicu bilo koje tri tačke.

Tromeđa je i naziv planine koja čini granicu između Albanije, Srbije i Crne Gore i u sklopu je Prokletija. Visoka je 2366 metara.


Sponzorisano:

Slične definicije