Periodika

Periodika je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči peri odos, koja znači – put, unaokolo ili obilaženje, a sam pojam podrazumeva periodično štampanu publikaciju. Pojam periodike se odnosi na štampu publikacije koja izlazi povremeno, uglavnom u dužim vremenskim periodima. U periodiku spadaju – časopisi, novine, žurnali itd. Prva periodična publikacija izašla je 1665. godine u Francuskoj i to je bila – “Jornal de Scavans”.

Generalno rečeno, sve vrste štampe koje izlaze periodično (dnevno, nedeljno, kvartalno, godišnje) spadaju u periodiku, a u napopularnije periodike spadaju novine i časopisi. Svaka periodika se sastoji od različitih sadržaja (informativni, kulturni, naučni itd.).

Periodike se smatraju i kao izdanja koja izlaze sa istim naslovom, numerisane su datumom i rednim brojevima, izlaze kontinuirano, u redovnim vremenskim razmacima, a sadrže i radove više autora. Periodične publikacije imaju za cilja da informišu javnost o nekoj određenoj tematici i izlazile su periodično, u nastavcima, u više svesaka. Prestanak štampanja periodičnih publikacija može biti iz raznih razloga (finansijski, ekonomski, politički, lični – autorski itd.).

U periodične publikacije spadaju novine, časopisi, revije i magazine. Periodično izlaze novine, koje su bez korica, dok su serijske publikacije časopisi koji imaju korice i izlaze u redovnim vremenskim razmacima koja su kraći od 12 meseci, a duži od 15 dana.

Časopisi, kao vrsta periodike, vode poreklo od almanaha i kalendara. Prvi časopisi se pojavljuju u XVII veku na području Engleske i Francuske.


Sponzorisano:

Slične definicije