Prilog “ubuduće” se koristi da bi se označila određena radnja koja tek treba da se desi u odnosu na sadašnji trenutak, pa nadalje, u budućnosti. U tom slučaju se reč…

Utilitarizam je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči utilis, što u prevodu znači – koristan. Utilitarizam predstavlja pravnu, socijalnu, etičku, psihološku i ekonomsku teoriju, koja ističe korisnost u ponašanju…

Ugursuz je reč turskog porekla i u našem jeziku predstavlja tzv. turcizam. Pomenuti termin se pre ’50-ih godina prošlog veka mnogo više upotrebljavao i starijim generacijama je daleko poznatiji. Reč…

Uranak je termin koji se često sreće u svakodnevnoj terminologiji i u osnovi znači „rano ustajanje“. Na našim prostorima je najčešće vezan za tradicionalno obeležavanje Međunarodnog državnog praznika rada –…