Jurisdikcija (jurisdiction, lat.) je pojam latinskog porekla, nastala od dve latinske reči: jus, juris što znači – pravo i reči diction, što znači – govoriti. Jurisdikcija predstavlja sinonim za pravosuđe,…

Justicija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči iustitia, što u prevodu znači – pravda, te se upotreba ovog pojma koristi da objasni da se svaka pravna država temelji…