Korektiv

Korektiv je pojam francuskog porekla i znači – “delimičan ispravak”, a upotrebljava se u smislu sredstava za popravljanje ili ublažavanje, kao i u značenju onoga što doteruje, popravlja ili ispravlja.

U medicini, korektiv podrazumeva sredstvo koje popravlja ili ublažava delovanje svojstva nekog drugog medicinskog sredstva ili leka.

Pojam korektiva se može sresti i u Centrima za socijalni rad kao – “korektivni nadzor”. Naime, korektivni nadzor se primenjuje kada roditelji čine ozbiljnije greške u odnosu sa decom. Centar za socijalni rad u ovakvim slučajevima radi u skladu sa Zakonom, koji izričito predviđa koje mere Centar može da preduzme u okviru korektivnog nadzora. U okviru korektivnog nadzora, Centar za socijalni rad radi sledeće: upozorava roditelje na nedostatke u vršenju roditeljskog prava, upućuje roditelje na razgovor sa stručnim licima (u ustanove specijalizovane za posredovanje u porodičnim odnosima ili u porodična savetovališta), zahteva od roditelja da polažu račune o upravljaju imovinom deteta, podnosi tužbe za zaštitu prava deteta, zaštitu od porodičnog nasilja, podnosi tužbu za izdržavanje maloletnog deteta i sl.

U figurativnom smislu, korektiv predstavlja popravku, odnosno – ispravku. Na primer, ako se za određenu supstancu kaže da je korektivna, to znači da ona ima takvu strukturu koja joj omogućava da ispravlja nepravilnosti koje su došle od neke druge supstance.

Slične definicije