Korektiv

Korektiv je pojam francuskog porekla i znači – “delimičan ispravak”, a upotrebljava se u smislu sredstava za popravljanje ili ublažavanje, kao i u značenju onoga što doteruje, popravlja ili ispravlja.

U medicini, korektiv podrazumeva sredstvo koje popravlja ili ublažava delovanje svojstva nekog drugog medicinskog sredstva ili leka.

Pojam korektiva se može sresti i u Centrima za socijalni rad kao – “korektivni nadzor”. Naime, korektivni nadzor se primenjuje kada roditelji čine ozbiljnije greške u odnosu sa decom. Centar za socijalni rad u ovakvim slučajevima radi u skladu sa Zakonom, koji izričito predviđa koje mere Centar može da preduzme u okviru korektivnog nadzora. U okviru korektivnog nadzora, Centar za socijalni rad radi sledeće: upozorava roditelje na nedostatke u vršenju roditeljskog prava, upućuje roditelje na razgovor sa stručnim licima (u ustanove specijalizovane za posredovanje u porodičnim odnosima ili u porodična savetovališta), zahteva od roditelja da polažu račune o upravljaju imovinom deteta, podnosi tužbe za zaštitu prava deteta, zaštitu od porodičnog nasilja, podnosi tužbu za izdržavanje maloletnog deteta i sl.

U figurativnom smislu, korektiv predstavlja popravku, odnosno – ispravku. Na primer, ako se za određenu supstancu kaže da je korektivna, to znači da ona ima takvu strukturu koja joj omogućava da ispravlja nepravilnosti koje su došle od neke druge supstance.


Sponzorisano:

Slične definicije