Kolajna

Kolajna je pojam italijanskog porekla, nastao od italijanske reči collana, što u prevodu znači – medalja. Pomenuta medalja može da bude u obliku kovane pločice okruglog oblika, koja se daje sa ciljem odlikovanja određene osobe i uglavnom visi na kanapu ili platnenoj ogrlici. Takođe, izraz kolajna se koristi i kada se misli na ogrlicu (uglavnom žensku) ili na đerdan.

Pored navedeni značenja, termin kolaje se koristi i u kinologiji, a predstavlja ogrlicu registrovanih pasa.

Pored osnovnog značenja, pojam kolajne najčešće asocira na istoimenu zbirku pesama književnika Tina Ujevića. Zbirka pesama „Kolajna“ sadrži 48 pesama, a sam naslov je dobio ime je kroz metaforičan i simboličan način u svojim pesmama stvara misaono jedinstvo: lepotu, ljubav, stvaralaštvo i prirodu. To jedinstvo i predstavlja sinonim za medalju, vrednu kovanu pločicu ili nakit (ogrlicu). Iz svega navedenog, pojam kolajne se uglavnom koristi pri opisu određenog posebnog nakita ili pak, književnog dela. Na primer – „Kolajna od bisera“ označava unikatan ženski nakit. Na području severnog Jadrana i danas se koristi termin kolajne da označi vrstu žeske ogrlice i finog nakita.

Zbirka pesama „Kolajna“ je objavljena 1926. godine, a same pesme u zbirci se ne sastoje od naslova, već od rimskih brojeva. Sam pesnik, ovu zbirku smatra nekom vrstom svog dnevnika i psihološkim dokumentom.

Reč kolajna se češće upotrebljava u hrvatskom jeziku, dok u srpskom češće koristimo pojmove medalja i orden. Ipak, reći ili upotrebiti reč kolajna u srpskom jeziku je ispravno.


Sponzorisano:

Slične definicije