Vulkanizacija

Vulkanizacija je pojam latinskog porekla, nastala od latinske reči vulcanus, koja je nastala na osnovu imena latinskog Boga ognja, koji se zvao Vulkan. Sam pojam podrazumeva specifičnu vrstu postupka zagrevanja. Prva asocijacija na pomen termina vulkanizacije se u najvećem broju slučajeva vezuje za automobile i ostale vrste vozila, jer se procesom vulkanizacije popunjavaju pneumatici, odnosno gume na vozilima.

Vulkanizacija kao pojam je prvi put ušla u upotrebu kao hemijsko – tehnički proces, 1839. godine od strane Čarls Gudjir iz Amerike. On je primenio sumpor kao punilo i ustanovio je da se zagrevanjem mešavine sumpora i kaučuka javlja nova smesa sa izmenjenim svojstvima. Sam proces vulkanizacije, patentirao je naučnik Hankon, 1843. godine, postupkom uranjanja kaučuka u rastopljeni sumpor.

Vulkanizacija u srpskom jeziku predstavlja postupak pri zagrevanju gume, kaučuka i gutaperke koji se mešaju sa sumporom na temperaturi od 130˚ C do 131˚ C. Vulkanizacijom se krpe rupe na gumama automobila i do veličine od 1 cm, samo u slučaju da nema oštećenja unutar pneumatika.

Osnovni cilj vulkanizacije je da materije koje su na 0˚ C veoma tvrde, postanu na višoj temperaturi vidno mekše i da se ne rastvaraju u benzolu, etru ili terpentinu. Kaučuk se u procesu vulkanizacije pod različitim faktorima (vreme, pritisak, visoka temperatura) pretvara u gumu koja je otporna na hemijske i druge atmosferske uticaje, na mehanička naprezanja, na pritiske i slično.

Proces nastanka vulkanizacije podrazumeva određene polimerske molekule koji se povezuju sa drugim polimernim molekulima, na osnovu čega se dobija guma. Sam proizvod vulkanizacije se naziva vulkanizat (guma) i on za razliku od same smese ima veću elastičnost, jačinu na kidanje, otporan je na trošenje, nerastvorljiv je u organskim rastvaračima itd.

Najmanja količina sumpora i kaučuka u procesu vulkanizacije iznosi od 0,1 – 0,15 %, a sama guma sa malim sadržajem vezanog sumpora ima veliko istezanje i veoma malu tvrdoću. Najveća količina sumpora koja omogućava spajanje kaučuka iznosi 32 %.


Sponzorisano:

Slične definicije