Varvari i varvarizam

Varvarizam je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči barbarismos, od koje je nastao i pojam – varvarizam.Istorijski posmatrano, varvarizam predstavlja način života, odnosno fazu u razvoju čovečanstva, koja je jako bliska divljaštvu. U figurativnom značenju, varvarizam predstavlja divljačko ponašanje, grubost u nastupima, surovost, neobrazovanost, nekulturu i slično.

Što se lingvistike tiče, varvarizam spada u muški rod reči i predstavlja upotrebu stranih reči, onih koji se ne pojavljuju u matičnom jeziku i za one reči za koja postoji u matičnom jeziku reč. U tu grupu reči spadaju, na primer – šnajder, bez da sam znao, pola dva, nazvati telefonom itd. Takođe, varvarizam se tumači i kao teška jezička greška, kovanica ili pogrešno upotrebljena reč.

Navijači fudbalskog kluba Budućnost iz Podgorice se takođe nazivaju Varvari.


Sponzorisano:

Slične definicije