Ubuduće

Prilog “ubuduće” se koristi da bi se označila određena radnja koja tek treba da se desi u odnosu na sadašnji trenutak, pa nadalje, u budućnosti. U tom slučaju se reč piše sastavljeno (ubuduće), kao što je u sledećim primerima: “Ubuduće vodi računa šta radiš” / “Ubuduće budi pažljiv” i slično.

Pomenuti termin se može upotrebljavati i pisati takođe i u razdvojenom obliku, što je takođe gramatički ispravno (pridev – budući i predlog – u). Ovako napisana forma (“u buduće”) se upotrebljava u zavisnosti od samog konteksta rečenice.

Zaključujemo da se često javlja nedoumica, koji je gramatički tačan i ispravan izraz: “ubuduće” ili “u buduće”. Lektori se pridržavaju pravila da se: prilog “ubuduće” koji znači – od sad, na dalje, u budućnosti, piše spojeno, a da se odvojeno piše samo ako ima doslovno značenje, kao na primer: “ U buduće planove uneli smo i vase želje”.


Sponzorisano:

Slične definicije