Značenje pojmova Teizam i Teista

Teizam, kao pojam podrazumeva verovanje u Boga, odnosno, u najširem smislu značenja, teizam je verovanje bar u jedno božanstvo. U užem smislu, pojam teizma uključuje verovanje u božanstva  i Boga imanentna svetu, ali u isto vreme i izvan njega. Suprotni pojmovi od teizma su ateizam i nonteizam (neverovanje u božanstva). Teista je ona osoba koja veruje u postojanje jednog ili više božanstava.

Teistička verovanja se uglavnom razlikuju po shvatanju koliko postoji božanstava i kakva je njihova priroda. Kriterijum podele po broju božanstava, svodi se na monoteizam i politeizam. Monoteizam podrazumeva da postoji samo jedno božanstvo ili bog, a politeizam podrazumeva da postoji više međusobno različitih božanstava.

Različita shvatanja prirode božanstava obuhvataju:

  1. mizoteizam – odnosi se na verovanja da su sva božanstva po svojoj prirodi zla;
  2. panteizam – odnosi se na verovanja da su Univerzum i Bog – jedno;
  3. deizam – odnosi se na verovanje da je Univerzum nastao od Boga, ali da Bog u njemu ne igra aktivnu ulogu.

Često se, u svakodnevnom govoru, sreće termin – “otvoreni teizam”, odnosno “otvorenost teologije” ili “Božija otvorenost”. Ovaj termin predstavlja jedan od pokušaja da se objasni Božije predznanje u odnosu na slobodnu volju čoveka.

Argumenti za ovakvo razmišljanje, a vezani za pomenuti otvoreni teizam su sledeći:

  • ljudska bića su istinski slobodna;
  • ukoliko Bog zna budućnost, onda ljudska bića nemaju istinsku slobodu;
  • Bog ne zna baš sve o budućnosti.

Otvoreni teizam potvrđuje tezu da se budućnost ne može znati. Iz toga proističe da Bog zna sve što se može znati, pri čemu ni u kom slučaju ne zna budućnost. Otvoreni teizam nema sposobnost da objasni ono što je neobjašnjivo (odnos između božijeg predznanja i ljudske slobodne volje i prirode), pri čemu se dolazi do činjenice da koncept otvorenog teizma nije biblijski, već predstavlja samo pokušaj ograničenog čoveka da razume “beskonačnog Boga”.

Svoje verovanje, teizam  zasniva na Pismu, odnosno stihovima koji opisuju Boga “koji menja svoje mišljenje” ili “da je iznenađen”.


Sponzorisano:

Slične definicije