Imobilizacija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči immobilis, što u prevodu znači – nepokretan. Imobilizacija predstavlja jednu od najstarijih medicinskih postupaka, započetu početkom XX veka. Prema definiciji, imobilizacija…

Retencija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči retention, što u prevodu znači – zadržavanje, uskraćivanje ili odbijanje od sebe. Retencija podrazumeva specifičan proces zadržavanja, a sam pojam se…

Profilaktika je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči prophylaktikos, što u prevodu znači – smotrenost, predostrožnost, a podrazumeva prevenciju, odnosno zdravstvenu zaštitu u obliku prevencije, tj. preventivnu medicinu. Za…

Klistir ili klizma debelog creva je pojam koji se upotrebljava u medicine je grčkog porekla, nastao od grčke reči klyster (glagol klyzo – ispirati, prati, pljuskati), što u bukvalnom prevodu…

Autokav je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči clavis, što u prevodu znači – ključ. Ovaj pojam je najprisutniji u oblasti medicine, u kojoj podrazumeva aparat za sterilizaciju. Generalno…

Antihistaminik je pojam koji se odnosi na antagoniste H1 receptore, koji su uključeni u različite inflamatorne i alergijske mehanizme. Bukvalno tumačenje pomenutog pojma je – lek protiv alergije. Antihistaminici se…

Propedevtika je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči propaideuo, što u prevodu znači – prethodno učenje. Ovaj pojam se tumači i kao – predškolsko, uvodno obučavanje, uvodni kurs za…

Rektum (rectum intestinum, lat.), pravo crevo ili anus predstavlja završni deo digestivnog trakta, odnosno debelog creva koji se završava anusom. Rektum je kod ljudi dug od 11 – 14 cm,…

Konzilijum je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči consilium, što u prevodu znači – predlog, savet, odnosno – savetovanje, većanje, odlučivaje i slično. Ovaj termin se najčešće sreće u…

U žargonskom govoru, pojam stipse se najčešće vezuje za osobu koja je sebična u davanju i pružanju, tzv. cicija, ali ovaj termin, ustvari, svoje osnovno značenje i upotrebu zasniva u…