Svita

Svita je pojam nastao od francuske reči suite, odnosno od latinske reči sequi, što u prevodu znači – pratiti, slediti. Svita podrazumeva specijalnu vrstu pratnje koja se u najvećoj meri odnosi na vojsku ili na pratnju visokih zvaničnika određene države. Takođe, svita obuhvata i sluge, pomoćnike, razne kadrove, telohranitelje koji prate zvaničnike ili medijske ličnosti na putovanjima. U Francuskoj se pojam svite odnosi i na oficire koji nemaju svoje komande, već se nalaze u pratnji vladara, oficira, odnosno vojskovođa.

Svita u muzici

Muzika pojam svite definiše kao kompoziciju koja se sastoji od više delova, najčešće plesova koji nisu međusobno povezani (kod simfonije, sonate, kamerne ili plesne sonate).

Barokna svita

Barokna svita u muzici podrazumeva cikličnu svitu koja se sastoji od tri ili više stavova. Određeni stavovi su jednostavne građe i kratki, a počinju od igara koje su stilizovane, a unutrašnja veza između stavova nije jaka kao kod sonatnog ciklusa. Barokne svite imaju stavove koji su konstantnog karaktera, što znači da se naizmenično smenjuju brzi i spori, polifoni i homofoni itd. Jedinstven oblik se postiže tako što su svi stavovi napisani u istom tonalitetu, a uglavnom se kroz različite igre primenjuju iste muzičke osobine. Barokna svita nosi još jedan naziv – partita, a dela koja su pisana za veće sastave instrumenata nazivaju se još i – uvertire.

Bergamska svita

Bergamska svita (Suite bergamasque) pripada jednoj od najpoznatijih klavirskih svita i delo je Kloda Dobisija. Sadrži četiri stava: Prelid (Prelude) – koji počinje i završava se dinamično, sa puno kontrasta, Menuet (Menuet) – koji počinje razigrano, a srednji deo kompozicije je malo dramatičniji, Mesečina (Chair de lune) – je najpoznatiji stav i svira se vrlo sporo (“pianissimo”) i Paspje (Passepied) – koji je živahan sa tihim završetkom. Klod Debisje je Bergaminsku svitu počeo da stvara 1890. godine, a objavio je 1905. godine. U period stvaranja, dosta toga se u delu izmenilo, kao što su na primer imena za dva stava. Naime, stav Paspje se prvobitno zvao Pavana, a stav Mesečina se zvao Sentimentalna promenada.


Sponzorisano:

Slične definicije