Svakako

Svakako predstavlja prilog, a označava nešto što je – definitivno ili zasigurno. Pomenuti izraz se dosta često koristi u svakodnevnom govoru, i uglavnom se koristi u situacijama kada se želi predstaviti nešto u značenju: definitivno, pouzdano, garantovano i sl.

Pored osnovne upotrebe, prilog svakako se upotrebljava i u obliku sarkazma, u situacijama kada neko želi da na ironičan način kaže nešto šta planira da uradi. Takođe, izraz svakako se može upotrebljavati i u značenju – “nema sumnje”, “bez daljnjeg”, “do kraja”, “neminovno”. Generalno, pomenuti prilog se svakako upotrebljava u potvrdnom obliku, umesto rečce – “da”.

Sinonimi pojma svakako su sledeći: naravno, da, zaista, apsolutno, nesumnjivo, izvesno, dakako, bezuslovno, garantovano, sigurno, dibidus, doista, definitivno, dabome, jamačno, pouzdano, zacelo, posve, na svaki način i sl.


Sponzorisano:

Slične definicije