Suptilno

Suptilno je pridev latinskog porekla, nastao od imenice – suptilnost, odnosno od latinske reči subtilitas (suptilnost), a označava sledeće: tanano, nežno, emotivno, osetljivo; ono koje je istančanog ukusa i shvatanja, prefinjeno, jedva primetno, nenametljivo, oštroumno, bistro.

Psihologija suptilnost objašnjava u smislu prikrivenog značenja. Na primer, kada je određena osoba pasivno agresivna, njegovo ponašanje je suptilno, odnosno – prikriveno (tzv. “agresija u rukavicama). Osoba u ovakvim slučajevima spolja izgleda mirno, staloženo i kontrolisano, a iznutra izgleda agresivno, besno, netrepeljivo i puna nezadovoljstva.

Pojam suptilno se koristi i u modi i dizajnu. Može značiti manjak agresivnosti ili pritajenu dozu elegancije, ili pritajenu dozu agresivnosti.

Sadašnjica nosi sve manje tolerancije, a sve više podlosti, zavisti, konflikata i netrepeljivosti među ljudima. Počelo je da jenjava pristojno izražavanje sa izabranim i lepim rečima i gestovima. Iz tog razloga, suptilnost u komunikaciji sa ljudima je jedan od poželjnijih vidova kontakta, posebno kada su u pitanju konflikti i nesporazumi.


Sponzorisano:

Slične definicije