Stipsa

U žargonskom govoru, pojam stipse se najčešće vezuje za osobu koja je sebična u davanju i pružanju, tzv. cicija, ali ovaj termin, ustvari, svoje osnovno značenje i upotrebu zasniva u područjima hemije i medicine. Naime, najjednostavnije rečeno – stipsa predstavlja bezbojni kristalni mineral, a naziva se još i “alaun”. Prirodni izvor stipse kao minerala se nalazi u stenama na planinama, u raznim delovima sveta, a takođe se i vadi iz stena. Stipsa je topiva u vodi i ima blago sladak ukus.

Stipsa se prvi put pominje još kod starih Egipćana, pre 1500 godina pre nove ere, kod kojih se koristila u kozmetičke svrhe, i još tada je spadala u veoma efikasne, čak i lekovite hemijske preparate. Pored Egipta, stipsa se kao sredstvo za zaustavljanje krvarenja i smirivanje kože posle brijanja koristila i u staroj Grčkoj i Vavilonu, a na području Azije, stipsu su koristili kod upale zuba, desnih, jezika i krajnika, kao i za prečišćavanje vode za piće.

Primena stipse u hemiji

U hemiji, stipsa predstavlja anhidrate aluminijum sulfata ili kalijum alaun i nosi hemijsku oznaku: Kal (SO4)2 x 12 H2O. Oba ova jedinjenja pripadaju grupi alauna (alumen, lat.) ili titanijum dioksida. Kalijum alaun predstavlja aktivnu supstancu koju sadrže sapuni i krede, dok olovke sadrže aluminijum sulfat, koji ima izražajnije osobine stipse.

Primena stipse u medicini

Stipsa pripada antibakterijskim sredstvima, samim tim što je dobar upijač tečnosti, zbog čega automatski zaustavlja krvarenje. Ona se nanosi direktno na mesto koje krvari. Samim nanošenjem stipse na mesto koje krvari se javlja jak, ali kratak bol, jer jonske veze podstiču flokulaciju, koja dovodi do skupljanja krvnih sudova, a samim tim se i zaustavlja krvarenje. Takođe, poseban oblik stipse – stipsa u prahu, je i sastavni deo pojedinih kompleta Prve pomoći.

Primena stipse u domaćinstvu

Pored navedenih primena stipse, u hemiji i medicini, njeno prisustvo se nalazi i u svakodnevnom životu, naročito u ličnoj higijeni, čak i u kulinarstvu. Stipsa se može naći u raznim vrstama kozmetičkih (antiseptik) preparata, najčešća je u “aftershave” losionima za muškarce, zatim u kremama za izbeljivanje kože, losionima, kapima za uši i grlo, sapunima, deterdžentima itd. U kulinarstvu se kao jedan od sastojaka može naći i u prašku za pecivu, a koristi se ponekad i kao aditiv za sladolede. Takođe, domaćice je upotrebljavaju i pri konzerviranju hrane.


Sponzorisano:

Slične definicije