Šta znači reč prokurator?

Prokurator (procurator, lat.) je pojam latinskog porekla, izveden od glagola procurare, što generalno znači – obavljati poslove u tuđe ime, odnosno upravljati.

Tri osnovna značenja ovog termina su sledeća:

 • visoki državni funkcioner – Prokurative, u Starom Rimu (kasnije i u Veneciji); titula funkcionera u Rimskom carstvu
 • upravitelj imanja (u pojedinim zemljama) i
 • posrednik ili osoba koja zastupa nekoga; prokurist.

Pored navedenih značenja pomenutog termina, prokurator može označavati i sledeće:

 • Promagistrat – pozicija u Starom Rimu, koju je imenovao Senat,
 • Prokuratori iz Rimskog carstva, iz provincije Judeja,
 • Teutonski vitezovi (oblik funkcije u državi),
 • načelnik na Univerzitetu (na primer, u srednjovekovnom Univerzitetu u Parizu),
 • fiskalni prokurator (lokalni državni tužilac ili advokat u Škotskoj),
 • glavni advokat Opšte skupštine škotske Crkve,
 • Prokurator General (titula pravne službe Ministarstva finansija u Engleskoj),
 • javni prokurator (policijski detektiv ili javni tužilac u istočno – evropskim zemljama),
 • Prokurator u Rusiji (u službi Ruskog carstva)
 • Prokurator bazilike Sv. Marka (Mletačka Republika).

Osoba koja dobija punomoć da zastupa nekoga ili da sklapa poslove za drugoga se naziva još i prokurist. Inače, u Francuskoj je ime prokuratora dobijao i državni tužilac (Procureur de la Republique). Što se Rimskog carstva tiče, prokurator je predstavljao zastupnika kojeg je postavljala ovčašćena osoba i imenovala ga da vodi sve njene poslove, naročito one vezane za sudstvo (bio je tzv. “oslobođeni rob gospodara”). Od vremena Oktavijana Augusta, prokurator je bio visoka titula u carskoj administraciji, koji je bio odgovoran za porez i upravu nad manjim mestima. Prokuratori su tada imenovani iz redova vitezova, koji su posle senatora bili značajan stalež u Rimskom carstvu. Slučaj sa Venecijom pokazuje da se prokuratorima nazivalo devet najviših državnih funkcionera, koji su unutar te grupe birali tzv. dužda. U današnje vreme, prokuratorima se nazivaju, u nekim zemljama, pravnici ili državni tužioci.

Od reči “prokurator”, izveden je i termin – prokuracija ili prokurativa. Ovim terminom su se nazivale dvospratne palate u Veneciji, koje su zatvarale Trg Sv. Marka. U njima su stanovali najviši državni funkcioneri (prokuratori). Stare prokurative su građene krajem XV veka u renesansnom stilu i predstavljale su severni deo. Južni deo se nazivao – Nove prokurative i građen je od 1584. – 1640. godine u Veneciji. U XIX veku, Nove prokurative su imale ulogu kraljeve palate, a danas se u njima nalazi muzej. Oba dela su spojena palatom “Fabbrica nouva”, sagrađenom 1810. godine i poznatom po svojim tzv. napoleonovim dvoranama.


Sponzorisano:

Slične definicije