Šta su ganglije?

Ganglije predstavljaju pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči ganglion, koja u bukvalnom prevodu znači – mrtva kost. Pod ovim pojmom se podrazumeva nervni čvor na leđnoj moždini, odnosno zadebljanje koje se nalazi na zadnjim korenima leđne moždine. Ganglitis predstavlja stručni naziv za zapaljenje nervnih čvorova.

Pojam ganglija se takođe može definisati i kao zadebljanje ili čvor na nervnim vlaknima centralnog nervnog sistema (CNS), kao i na pojedinim unutrašnjim organima kao što su srce, pluća ili želudac. Isto tako, kod pojedinih životinja koje su niže (na primer, kod insekata), ganglije se direktno odnose na nervni sistem. Iz tog razloga ganglijski sistem u zoologiji predstavlja skup svih nerava u nervnim tkivima trbušne duplje. Ganglije su pridodate autonomnom nervnom sistemu, nekim moždanim i svim kičmenim živcima.

Ganglije se dele na: senzitivne i vegetativne (autonomne) ganglije. Senzitivne ganglije kičmenih nerava (Ganglion sensorium nervi spinalis, lat.) su smeštene oko mesta spajanja prednjih i zadnjih korenova kičmenih nerava.

Ćelije ovih ganglija imaju samo jedan nastavak, a on se deli na centralni i periferni produžetak. Prisutna su dva tipa ovih ćelija, a to su: opšti somatski i opšti visceralni tip.

Senzitivne ganglije moždanih živaca (Ganglion sensorium nervi cranialis, lat.) su slične kao senzitivne ganglije kičmenih nerava, s’ tim što se sastoje još iz gangliona trubno – ždrelnog živca, koji sadrži bipolarne nervne ćelije.

Autonomne ganglije (Ganglion autonomicum, lat.) su po građi istu kao i senzitivne ganglije, s’ tim što su im nervne ćelije multipolarne, odnosno sastoje se od velikog broja nastavaka. Ova vrsta ganglija se deli na: simpatikusne i parasimpatikusne ganglije.

Bazalne ganglije se posmatraju kao funkcionalna celina i nalaze se u podnožju prednjeg mozga. One ostvaruju komunikaciju, povezane su sa korteksom, talamusom i drugim delovima mozga.

Bazalne ganglije kontrolišu voljne pokrete i instrumentalno inhibiraju motorne zone korteksa (na primer – utiču na konstantno učenje). Posle prestanka stanja impulsa, bazalne ganglije vrše bihejvioralnu funkciju koja predstavlja zaslužan deo sistema.

Oštećenje bazalnih ganglija dovodi do vrlo nepovoljnih posledica i njihovim poremećajem dolazi i do Parkinsonove bolesti, opsesivno kompulzivnog poremećaja, multiple skleroze, celebralne paralize i drugo.

Pseudoganglija predstavlja lokalizovano zadebljanje glavnog dela nerva koji ima izgled ganglije, ali samo nervnih vlakana, nema tela nervnih ćelija. Ova vrsta se nalazi u manjim mišićima i radijalnom nervu.


Sponzorisano:

Slične definicije