Šta je tarapana?

Reč „tarapana“ je turskog porekla i ima nekoliko značenja u zavisnosti u kom kontekstu se spominje. Izvorno, reč „tarapana“ na turskom znači „kovnica novca“. U koliko se vezuje za turski izraz „taraf-taraf“ (jedan ovamo, drugi onamo), tarapana znači „trka“, „trčanje“, „obigravanje u poslu“, „hodanje“, traženje“, „zamaranje“, „štrapac“. Tarapana se u turskom jeziku koristi kao drugo ime za tuču, gužvu ili metež.

Za razliku od brojnih turcizama koji su se odomaćili u jezicima naroda na Balkanu, ova reč nije široko rasprostranjena, nego se više koristi kao žargonizam u pojedinim delovima bivše Jugoslavije.

Prema nekim istraživanjima u srpskom jeziku i danas postoji 8 000 turcizama. Štaviše, za neke od njih još uvek nije pronađen adekvatan prevod. Tarapana će, baš poput džepa, kese, duvana, čaše, jorgana, limuna, majmuna, šala ili sapuna, ostati jednostavno – tarapana.

Prema sajtu Forbears, koji predstavlja trenutno najveću bazu prezimena na internetu, postoje dve evidentirane osobe koje nose prezime Tarapana. I to u Srbiji i Rumuniji. Prema podacima sa ovoj sajta prezime se nalazi na 5.523.051. mestu najčešćih prezimena u svetu. Ipak, ovaj podatak treba uzeti s rezervom, jer se baza svakodnevno dopunjuje novim informacijama.

Zanimljivo je da je ovu reč na prostoru bivše Jugoslavije popularizovala pop pevačica Severina, čija pesma upravo nosi naziv „Tarapana“.


Sponzorisano:

Slične definicije