Šta je saturacija?

Saturacija je pojam latinskog porekla, nastao od latinskog glagola saturare, što znači – zasititi (satur – zasićen). Saturacija predstavlja hemijski izraz za zasićenje (na primer – zasićen rastvor, zasićene masne kiseline i sl.). Ovaj termin se najviše koristi u medicinskoj terminologiji, gde predstavlja izražavanje zasićenosti krvi kisikom (SaO2), te u fotografiji gdje se koristi termin saturacija boja, kada na nekoj fotografiji imamo izražene prezasićenje boje. Pored toga postoji upotreba termina i u fizici kao i u ekonomiji.

Saturacija u medicini

Saturacija arterijske krvi kiseonikom kod pacijenta se određuje na tri načina:

  • izračunavanjem (prema određenoj formuli),
  • direktinim merenjem (pomoću pulsoksimetra) i
  • indirektnim merenjem (pomoću savremenih pulsoksimetra)

Merenje zasićenosti pacijentove krvi kisikom se najčešće vrši pulsnom oksimetrijom. Čitava procedura je bezbolna i kratka, a izvodi se tako što se instrumentom u obliku štipaljke obuhvati kažiprst ruke pacijenta, kada se u isto vreme na specijalizovanom monitoru prikažu vrednosti pulsa i procenat zasićenja arterijske krvi. Kod novorođenčadi se instrument pričvršćuje na pete. Normalne vrednosti saturacije kreću se od 95 – 100 %. Ukoliko pacijent ima problema sa plućima ili srcem, vrednosti saturacije će biti smanjene. Saturacija krvi kiseonikom se može izmeriti i ukoliko pacijent boluje od hroničnih bolesti, kao što su – kardiovaskularna oboljenja, opstruktivne bolesti pluća, napadi astme ili laringitisa, dijabetes itd. Kod zdravih osoba, crvena krvna zrnca (eritrociti) su u arterisjkoj krvi skoro u potpunosti zasićena kisikom (iznad 98 %). Kod pojedinih bolesti, zasićenost krvi kisiokom je sniženo, ponekad i ispod 90 %, kada dolazi do ubrzanog rada srca i ubrzanog disanja.

Saturacija u ekonomiji

Pojam saturacije se takođe sreće i u ekonomiji, u kojoj saturacija predstavlja zasićenje tržišta određenom vrstom proizvoda. Saturacija tržišta predstavlja sam ulazak na tržište, a samim i tim i zadovoljavanje potreba tražnje. Jedan od primera su i banke – kada se jedna banka odluči da nastupi na instranom tržištu, ona očekuje profit od ulaska na novo (nesaturisano tržište), jer na nesaturisanom tržištu postoji tražnja, bez ponude. Koeficijent saturacije određenog tržišta podrazumeva pokazatelja iskorišćenosti tržišta i sve to između:

  • prodaja grane – ukupni kapacitet tržišta i
  • prodaja preduzeća – potencijal prodaje, odnosno nivo preduzeća.

Sponzorisano:

Slične definicije