Šta je ingerencija?

Ingerencija je reč latinskog porekla, nastala od latinske reči ingerentio, što znači, pre svega – mešanje u nešto, uticanje na nešto, odnosno vršenje uticaja na nešto, nadzor nad nečim, posredovanje u nekom poslu, učešće u nekom poslu i slično. U prenosnom značenju, najadekvatnija definicija ovog pojma bi bila, generalno – “polje uticaja”.

Pojam ingerencije se najviše koristi u obliku mogućnosti da se opiše da neko može (ukoliko ima ingerenciju nad tim) ili pak, ne može (ukoliko je nema ingerenciju), da donosi odluke, kontroliše i vrši određeni uticaj. Međutim, ingerencija se ne vezuje samo za mogućnost uplitanja, mešanja i vršenja mogućeg uticaja na nešto, već i obavezan određeni nadzor i procesuiranje posebnih sankcija zbog eventualnog nemara ili nestručnosti.

Što se države i ingerencije vezane za nju tiče, ukoliko se ingerencija poštuje i ukoliko se koriste sve mogućnosti koje ingerencija pruža, dolazi se do uređenije države, boljeg sistema i poslovanja države i lakšeg sprovođenja svih strateških ciljeva.

Primeri ingerencije

Primer 1: “ Donošenje presude u ingerenciji je Privrednog suda u Beogradu”, može se reći i na sledeće načine:

  1. Za donošenje presude merovan je Privredni sud u Beogradu“;
  2. Donošenje presude u nadležnosti je Privrednog suda u Beogradu;
  3. Donošenje presude u delokrugu je rada Privrednog suda u Beogradu

Primer 2: “U organizaciji reprezentativnog fudbala, na nacionalnom nivou, Srbija je pod ingerencijom UEFA (ujedinjena evropska fudbalska asocijacija), može se reći:

  1. “ U organizaciji reprezentativnog fudbala, na nacionalnom nivou, Srbija je u nadležnosti UEFA (ujedinjene evropske fudbalske asocijacije);
  2. “ U organizaciji reprezentativnog fudbala, na nacionalnom nivou, Srbija je pod uticajem UEFA (ujedinjene evropske fudbalske asocijacije).

Sam pojam “ingerencija” koristi se, bezmalo, u svim životnim sferama, u šta se uklučuju i –  pravo, politika, ekonomija, prosveta, zdravstvo itd. Zbog toga postoji više sinonima ove reči, u koje spadaju – nadležnost, delokrug, kompetentnost, pozvanost i merodavnost.


Sponzorisano:

Slične definicije