Šta ili ko je APSOLVENT?

Apsolvent je termin latinskog porekla koji potiče od latinskog glagola absolvere, što u prevodu znači – završiti. Takođe, apsolvirati, znači – završiti. Apsolventom se oslovljava osoba, odnosno student koji je upisao i overio sve semestre na fakultetu ili drugoj visokoj školi, odslušao nastavu, i koji pri tom još uvek nije diplomirao, odnosno nije položio sve ispite.

Apsolvent je proveo na Univerzitetu propisano vreme i stekao je pravo da polaže završni, tj. diplomski ispit, prethodno položivši sve preostale ispite u predviđenom roku. Završni ispit se razlikuje od fakulteta do fakulteta. Negde se brani diplomski rad, a negde poslednji ispit ujedno označava i kraj studiranja i uzimanje diplome. Takođe, u pojedinim zemljama se apsolventom naziva i osoba koja je završila studije, dok je na našem području nešto drugačije tumačenje pomenutog termina.

U današnje vreme, a neko kaže da je toga bilo oduvek, situacija je malo drugačija, kada se govori o ažurnosti i odgovornosti apsolvenata. Naime, većina studenata koji su pri samom kraju započetih studija, neopravdano postaju lenji, misleći – “brzo ću i lako završiti, ostalo mi je samo malo”. To je velika greška i prividno deluje da je lako. Uglavnom se ovakve grupe studenata odlučuju za opciju “kratkog odmora” od učenja, odlažu diplomiranje i završavanje fakulteta ili druge visoke škole. Za to vreme, njima izlasci postaju neka vrsta lufta, postaju im interesantniji i nesvesno gube dinamiku radnih obaveza koje su stekli tokom studiranja.

Koncentracija i vraćanje u formu se postepeno gube, a da toga student nisu ni svesni, a sam povratak na učenje im postaje neka vrsta agonije. Gubi se volja za završavanjem studija i za “korakom do diplome i željenog zvanja”, izgubi se kontinuitet, a kao posledica svega se nižu godine i godine do konačnog diplomiranja. Naravno, u svemu tome ne izostaju ni opravdane kritike porodice, a onda i uže i šire familije. Možda najbolji savet apsolventima je da se ne opuštaju previše u apsolventskom roku, već da što pre polože sve preostale ispite i preuzmu svoju diploma, postanu “svoji”, kako bi ujedno izbegli i neminovne kritike okoline i sami postali jači i sa samopouzdanjem, što je svakom od njih, za sigurno, bio i cilj na upisu studija.


Sponzorisano:

Slične definicije