Šta je sodomija?

Koren izraza “sodomija” potiče još iz Starog Zaveta, iz priče o “Sodomi i Gomori”, i u najširem smislu reči, označava seksualnu nastranost u raznim oblicima, a u užem značenju podrazumeva seksualni odnos čoveka i životinje. Danas se zbog engleske reči sodomize, što znači analno silovanje, izraz “sodomija” koristi i kod opisivanja analnog seksualnog zadovoljstva između dva muškarca ili dve žene (homoseksualnost).

U knjizi Postanka (glava 19.), iz Biblije govori se o gradovima Sodom i Gomori, u kojima su žitelji praktikovali homoseksualnost i pedofiliju. Takođe, tamo se vršila i blud, odnosno zadovoljavanje spolnog nagona između čoveka i životinje. Spolno ponašanje žitelja ovih gradova je bilo izopačeno i nenormalno, što je dovelo do protivprirodnih poroka, tj. “sodomitskog greha”. Sodomija se u hrišćanstvu smatrala smrtnim grehom, prestupom protiv Boga i ljudske prirode, a sodomisti su kažnjavani smrću. Sodomija predstavlja deo judeo – talmudske kulture i oduvek je pripadala antihrišćanstvu.

Potvrđena i zvanična definicija sodomije glasi da je “sodomija seksualna perverzija koja se sastoji u seksualnom odnosu između čoveka i životinje”. U našem jeziku označava i sinonim za zoofiliju, ali u većini jezika sveta, ovaj izraz označava homoseksualnost, analni i oralni seks i slično. Stav većine psihologa je da, sodomija predstavlja  bolest poremećaja ljudskih nagona, i svakako je predmet osude okoline.

Zanimljiv podatak je, da je umetnik i slikar Leonardo da Vinči (1452 – 1519), 1476. godine bio optužen za sodomiju, sa tranvestitom (muškom prostitutkom) Đakopom Sartarelijem, koji se često pominjao i kao njegov model. U to vreme je sodomija bila ozbiljan prestup, a neretko kažnjavana i smrću. Tokom XV i XVI veka su se u Nemačkoj, homoseksualci i lezbejke, bacali zverima ili bili spaljivani na lomači, o čemu govori u svojim zapisima i Jahre Schwulnenbewegung. Sve do XX veka, zakonodavstvo hrišćanskih zemalja je strogo kažnjavalo ovaj vid seksualnosti. Međutim, kasnije je u Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, Engleskoj, Holandiji i drugim zapadnim zemljama, sodomija na neki način legalizovana, kao i homoseksualnost. Svetska organizacija sodomista je nastala 1923. godine, pod nazivom – “Svetska liga za seksualne reforme”, koja je brojala oko 130 hiljada članova. U Sjedinjenim Američkim Državama je 1924. godine organizovan savez sodomista, u Čikagu, i u isto vreme proširio svoj rad u Francuskoj, sa sedištem u Parizu, i u Engleskoj, sa sedištima u Londonu i Mančesteru. Posle II svetskog rata, ovaj pokret ponovo jača, i pored nestabilnosti koje su prethodile, i dobija naziv “Međunarodni komitet za seksualnu ravnopravnost”, od kada počinje sa održavanjem svetskih kongresa sodomista.

Jedan od primera sodomije, zabeležen u svetskoj javnosti, se desio u Kanadi, i uzburkao je javnost, a iskritikovao zakonodavnu vlast. Naime, muškarac je zlostavljao svoju poćerku, koristeći svog psa, time što je na genitalije devojčice mazao kikiriki puter, zatim terao svog psa da to poliže, a čitavu scenu snimio kamerom. Dotični muškarac je oslobođen optužbi, a Vrhovni sud Kanade je na indirektan način, sodomiju proglasio legalnom, nakon što je odbacio optužbe protiv pomenutog muškarca. Organizacije za zaštitu životinja, su tada direktno prozvale kanadske vlasti, apelujući da se pomenuti zakon promeni, kako bi se zaštitile i životinje i nedužne žrtve. I danas, u kanadskim zakonima, jasno se ističe, da se bez penetracije nad životinjama, takav vid “odnosa” ne smatra sodomijom. U Rusiji je, međutim, “Levada Centar”, aprila 2013. godine, sproveo istraživanje u 130 naseljenih mesta, u ukupno 45 oblasti Rusije, gde je 75 % Rusa potvrdilo da sodomija spade u teški greh i da država mora da obustavi bilo kakvu propaganda za sodomiju i homoseksualnost. Rusija je tada potpuno zabranila usvajanje ruske dece od strane homoseksualnih parova. Što se Srbije tiče, stručnjaci koji se više bave ovom pojavom, tvrde da ona nije retkost, naročito u ruralnim područjima, gde se meštani odlučuju na seksualne odnose sa životinjama. Međutim, iako seksualno zlostavljanje životinja, po Krivičnom zakonu u Srbiji, nosi kaznu zatvora od godinu dana ili “sitnu” novčanu kaznu od par hiljada dinara, niko još uvek nije procesuiran za sodomiju, iako po pričama i na osnovu činjenica, nažalost, ova pojava i u Srbiji postoji.


Sponzorisano:

Slične definicije