Sinopsis

Sinopsis, sinopsa (synopsis, engl.) je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči synopsis, što u prevodu znači – pregled, nacrt, skica (određene nauke, knjige, filma i sl). Ovaj pojam ima višestruka značenja, u zavisnosti u kom kontekstu se upotrebljava.

Prema jednoj od definicija, sinopsis predstavlja ukupan i uporedan pregled većeg broja stvari koje su slične i imaju krajnji rezultat preglednosti celine. Na osnovu toga, poznate su sinopse Jevanđelja, odnosno poređenje delova iz Jevanđelja, koja isto ili slično govore o životu Isusa Hrista (tzv. Sinoptička Jevanđelja, kao što je Jevanđelje po Mateju, Marku, Luki).

U knjigovodstvu, sinopsis predstavlja niz podataka i dokumenata, skupljanih tokom čitave poslovne godine. Oni se evidentiraju u tom period, da bi se na kraju sveli na par bitnih dokumenata, koja pružaju pregled stanja i uspešnost poslovanja u toku protekle godine. To je tzv. godišnji izveštaj.

Sinopsis u literaturi i književnosti, odnosno za roman ili knjigu predstavlja kratak prikaz celokupnog pisanja. On sadrži opis knjige u kratkim crtama sa ciljem da se zadrži pažnja urednika i samog čitaoca koji će čitati knjigu. Sinopsis za knjigu nije predgovor, već pomenuti prikaz koji u najmanje 20 rečenica opisuje samu knjigu, uključujući sve njene delove.

Sinopsis za film obuhvata sve bitne tečke filma (uvod, zaplet i rasplet), pričemu se ne ulazi u detalje, tj. nema citiranja i dijaloga likova iz filma i slično.


Sponzorisano:

Slične definicije