Silueta

Silueta je pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči silhouette, što u prevodu znači – slika oblika, lica i slično izrađena sa strane, po seni; obris nekog lika u profilu, figure ili objekta. Ponekad se ovaj izraz koristi da označi grafički znak (piktogram, logotip, slovni znak), simbol, senku,  ili odraz u vodi.

Silueta se kao oblik umetničkog izražavanja javila prvi put u staroj Kini (pozorište senki), kasnije u antici (geme i kameje). Savremena umetnost koristi siluetu najviše u dekorativnom slikarstvu, dok je u fotografiji, silueta česti oblik izražavanja.

Sama reč „silueta“ je potekla od imena ministra finansija Etjena de Silueta (1709 – 1767). Sredinom XVIII veka je francuski kralj Luj XV imenovao Sileta za ministra finansija, ali je on da bi popunio blagajnu države uveo velike poreze, te nije bio miljen u narodu. Tada je i nastao novi način crtanja konturnih linija lika na tamnijem papiru, i takav vid slikanja je nazvan siluet, jer je asocirao na škrtog tadašnjeg ministra.  Siluet nije mogao da parira slikarskim portretima, ali je sa druge strane postao veoma popularan. Takođe, pokazao se i kao koristan, jer je podstakao rađanje novih pomagala u slikarstvu, kao što su fizionotras, kasnije i fotografija.

Jedan od najvećih slikara silueta bio je umetnik iz Švajcarske – Johan Kasper Lavater, koji je počeo da radi profile na papiru, koje je sam rezao i sakupljao tako portrete. Takođe, iza sebe je ostavio mnogo portreta svog lika. Umetnost silueta je najvernije opisao u svom eseju o fizionomiji iz 1770. godine. Takođe, jedan od većih umetnika siluetista bio je i Džon Miers (1756 – 1821), koji je oslikavao detalje na crnoj kartici i na crnim pozadinama od gipsa. On je imao u sebi posebnu veštinu u dobijanju vrlo lepih valerskih prelaza u svojim portretima. Miers je najviše radio u Njukastlu, Mančesteru, Edinburgu i Liverpulu.

Krajem XIX veka, umetnici su najviše koristili stil silueta, najviše da bi istakli liniju ženskog tela, naročito prilikom prezentovanja novog modnog stila. Slike silueta, svakako, mogu biti izrađene u bilo kom mediju umetnosti, ali je ipak u XXI veku nastavljen tradicionalan oblik stvaranja silueta – isecanje portreta sa crne osnove.


Sponzorisano:

Slične definicije