Sarkazam, sarkastičan i sarkastično

Sarkazam je stilska figura koja vodi poreklo od grčke reči sarkasmos / sarkazein, što u bukvalnom prevodu znači – gristi usne od besa. Generalno gledano, sarkazam se tumači kao oštro i zajedljivo ruganje sa ciljem da se ismeje onaj kome je upućena sarkastična poruka.

Sarkazam u sebi sardrži ironiju, odnosno izrečenu pozitivnost u negativnom smislu. Na primer, kada određena osoba u društvu kaže neku glupost, često se može čuti da će mu se reći :”Bravo, ti si genije”, sakastičnim i ironičnim tonom. Sarkazam uz sebe nosi pakosnu, zajedljivu šalu, a pored ironije u sebi može sadržati i alegoriju, hiperbolu, metaforu i slično.

Oskar Vajld je sarkazam povezivao sa iskrenošću, tvrdio je da sarkazam u velikoj meri poboljšava odnose među ljudima i nikako ne ide bez duhovitosti i kreativnosti. Takođe, Kolumbija i Harvard univerziteti su potvrdili da se sarkazam svrstava u najviši stepen inteligencije. Naime, sarkazam, osobu prvobitno tera na razmišljanje, potom otvara ljudske vidike, širi um, podstiče na apstraktna razmišljanja i slično. Prema Vilijamu Brantu sarkazam mlade osobe koriste da vide koliko daleko mogu ići sa pristojnošću i iskrenošću u razgovoru.

Sarkastična osoba je ona osoba koja se služi sarkazmom. Mišljenja o sarkastičnim osobama su, naravno podeljena. Internet sajt Lifehack piše na temu sarkazma i tvrdi da je on jedna veoma pozitivna osobina, takođe i sarkastične osobe. Na sajtu je izneto deset dokaza, koje potvrđuju ovo mišljenje:

  • sarkazam pomaže čoveku da pronikne u ostale ljude, sa kojima komunicira
  • sarkazam je veći stepen inteligencije i kod sarkastičnih ljudi um je ekstremno brz
  • sarkastične osobe su uspešne u rešavanju problema
  • sarkastične osobe u rukama imaju ključnu komunikacijsku veštinu
  • sarkastična osobe ne primaju sve emotivno i k srcu
  • sarkazam je od koristi za mentalno zdravlje
  • sarkastične osobe su od pomoći svojim prijateljima, da postanu pametniji
  • sarkastične osobe imaju odgovor na svaku uvredu, njima upućenu
  • sarkastične osobe kroz osmeh uspeju da uvrede, a da to ne bude primećeno
  • sarkastične osobe u svom okruženju imaju prijatelje koji ih zaista vole.

U psihologiji su mišljenja takođe podeljenja. Pa tako psiholog Kliford N Lazarus opisuje sarkazam kao neprijateljstvo prema nekom prikriveno humorom.

Sarkazam se sreće svuda, počevši od literature, televizijskih emisija i ostalih medija, sve do svakoodnevne komunikacije u društvu. Jedno je sigurno, biti okružen sarkastičnim osoboma zahteva veliku toleranciju i razumevanje, jer su u većini slučajeva pogrešno shvaćeni, iznoseći u porukama svoj sarkazam.


Sponzorisano:

Slične definicije