Silueta je pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči silhouette, što u prevodu znači – slika oblika, lica i slično izrađena sa strane, po seni; obris nekog lika u profilu,…

Semiotika ili semiologija je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči semeios, što u prevodu znači – znak, osobina. Semiotika predstavlja nauku o simbolima, tj. znacima, odnosno opštu nauku o…

Sofra (sufra, tur.) je pojam arapskog porekla, a na Balkan je stigao preko Turaka i označava trpezu, odnosno niski drveni sto za ručavanje, oko koga se sedelo po podu u…

Sorbona (Université de Paris, Sorbonne, franc.) spada u jedan od najuglednijih i najstarijih univerziteta na svetu. Nalazi se u Parizu, u Latinskom kvartu, na levoj strani obale reke Sene. Spada…

Sektor je termin latinskog porekla, koji podrazumeva – deo, ogranak, oblast. Koristi se u matematici, informatici, medicini, politici, privredi i mnogim drugim područjima. U matematici, sektor je deo kruga koji…

Skepsa pripada filozofskim pojmovima, termin je grčkog porekla, nastao od grčke reči skepsis, što u bukvalnom prevodu znači – posmatram, razmišljam, ali se za pravo značenje reči, uzima – sumnja.…

U žargonskom govoru, pojam stipse se najčešće vezuje za osobu koja je sebična u davanju i pružanju, tzv. cicija, ali ovaj termin, ustvari, svoje osnovno značenje i upotrebu zasniva u…

Saturacija je pojam latinskog porekla, nastao od latinskog glagola saturare, što znači – zasititi (satur – zasićen). Saturacija predstavlja hemijski izraz za zasićenje (na primer – zasićen rastvor, zasićene masne…

Sofizam je termin grčkog porekla, nastao od grčke reči sóphisma, što u prevodu znači – lukavstvo, zavaravanje. U slobodnom govoru, sofizam se vezuje za neku smisalicu, odnosno iznošenje nečega na…

Sublimacija (sublimation, lat.) je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči sublimare, što u prevodu znači – uzdignut, i generalno, ovaj termin podrazumeva – pretvarati se u nešto više, uzdignutije,…