Šta znači reč rezime?

Rezime je pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči résumé, što u prevodu ima više značenja, u koja spadaju – sažetak, zbir, sažeto ponavljanje glavnog sadržaja, zaključak, kratak pregled, izvod i slično. Glagol „rezimirati“ podrazumeva da se sadržaj određenog dela ili govora ponavlja ukratko. Što se tiče naučnih dela ili pojedinih publikacija, njihov rezime se, u većini slučajeva, prevodi na više stranih jezika.

Pojam rezimea se u svakodnevnom govoru, najčešće vezuje kao deo sastavljanja biografije za konkurisanje u poslu (tzv. CV). Vrlo je važno da osoba koja konkuriše za posao ima dobro sastavljen rezime, kojim bi privukla pažnju poslodavaca. Bitno je precizirati posao kojim želite da se bavite, uz sve veštine koje posedujete, šta ste postigli u dosadašnjoj karijeri i da na prigodan način iznesete stav – zašto ste baš vi najbolji izbor u poslu za koji konkurišete, odnosno za određeno radno mesto.

Za sastavljenje biografije, u njenom sastavu i samog rezimea, izdvajaju se par saveta, koji bi bili od koristi osobi, za uspešno pronalaženje posla, u koje spadaju neki osnovni saveti:

  • Potrebno je odabrati prigodnu i odgovarajuću fotografiju, koja je profesionalna i odgovarajuće veličine, bez senki i dodatnog sadržaja;
  • Potrebno je jasno navesti čime ste se ranije bavili, a da je vezano za posao za koji se konkuriše, kao i naglasiti u čemu ste najbolji. To, takođe treba da bude umereno ispisano, jer gomilanje suvištih veština ne ostavlja dobar utisak na poslodavca;
  • Savetuje se i navođenje koliko ste stručni u oblasti za koju konkurišete. Podrazumeva se i to da pri navođenju ne smete izmišljati i gradirati svoje veštine, već realno istaći sve pomenuto;
  • Potrebno je opisati i svoj dosadašnji rad, navodeći da stečeno iskustvo može doprineti i uspešnosti u poslu za koji se konkuriše;
  • Važno je da imate i tzv. dokaze, za sve što ste naveli u biografiji i rezimeu, odnosno da priložite  na primer – diplome, sertifikate i slično.

Rezime se piše u najviše 5 – 7 redova, pri čemu bi sve stavke trebale biti pregledno istaknute. Preporučuje se da rezime bude kraći, jasan i konkretan, kako bi poslodavac koji ga čita (a za to izdvaja uglavnom malo vremena) stvorio što bolji utisak o Vama. U sastavljanju biografije sa rezimeom, kada se pišu pasusi, najčešće se koristi „bullet“, odnosno tačke ukoliko se nešto nabraja, što će izgledati efektnije. Takođe, koristi se i odgovarajući font slova, uglavnom je to Times New Roman i veličina slova, koja je uglavnom broja 12. Ukoliko pojedini deo teksta želite da naglasite, koristi se bold ili italic forma pisanja.


Sponzorisano:

Slične definicije