Revers

Revers predstavlja formu dokumenta, kojom se evidentira izdavanje robe preduzeća kupcima (najčešće), uz uslov da roba ostaje i dalje u vlasništvu preduzeća.

U medicinskim ustanovama (bolnice, klinike, specijalizovani instituti, laboratorije) na revers se izdaje medicinska dokumentacija (istorije bolesti, specijalistički izveštaji, rezultati rendgenskih snimaka i slično ili materijal kao što su – histopatološki kalupi i pločice, uz obavezu da se isti vrati.

Forma reversa najčešće sadrži i kraći opis uzetog predmeta, sve sa ciljem da se izbegnu eventualni nesporazumi, ako do istih dođe prilikom vraćanja uzetog. U pojedinim preduzećima se na primer alat iz radionice uzima svakodnevno, te se u ovim slučajevima koriste posebni obrasci internog oblika, ali i obrasci reversa.

U slučaju da revers izdaje pravno lice, isprava je javna, a ukoliko je izdaje fizičko lice, onda revers spada u privatne isprave. Reverse izdaju i školske ustanove, na primer prilikom pozajmljivanja sportske opreme drugoj školi, klubu ili pojedincu.

Revers se kao dokument oblikuje u tzv. francuskoj formi, mada se sreće i u kombinovanoj formi, tzv. evropsko – američkoj formi. Izdaje se u najmanje dva primerka, od kojih se jedan daje licu koje uzima robu, a prilikom vraćanja, revers se poništava. Pravilo je da se svi izdati reverse vrate do kraja poslovne godine, a po potrebi ponovo zaduže u novoj poslovnoj godini.


Sponzorisano:

Slične definicije