Retencija

Retencija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči retention, što u prevodu znači – zadržavanje, uskraćivanje ili odbijanje od sebe. Retencija podrazumeva specifičan proces zadržavanja, a sam pojam se upotrebljava u raznim oblastima (medicina, pravo, ekonomija, medicina, psihologija, filozofija itd.).

Retencija u medicini

Medicina pojam retencije generalno objašnjava kroz svaku vrstu tečnosti u organizmu. Tako se može sresti izraz – retention alvi, što predstavlja zatvor, odnosno zadržavanje u crevima. Javlja se i pojam “urinarne retencije” (retention urinae, lat.), što podrazumeva zadržavanje mokraće u organizmu.

Retencija mokraće predstavlja jedan od funkcionalnih poremećaja mokraćnog sistema i njega karakteriše nemogućnost pražnjenja bešike. Javlja se uglavnom iznenada, kao akutni pormećaj (akutna retencija), koji ukoliko se ne leči može preći u hronični poremećaj (hroničnu retenciju). Retencija mokraće je učestalija kod muških osoba, zbog uvećanja prostate počevši od 45. godine života. Retencija mokraće kod ženskih osoba može da se javi u slučaju tumora karlice, prolapsa karličnih struktura ili u periodu trudnoće. Osnovni razlozi za nastanak retencije mokraće su: benigna hiperplazija prostate (BHP), karcinom prostate, stenoza vrata mokraćne bešike, skleroza vrata mokraćne bešike, kalkuloza bešike, stenoza spoljašnjeg meatus ureter, karcinom ureter, karcinom penisa, trauma ureter i male karlice, nakon operacija kičmenog stuba, usled dijabetesne ketoacidoze, posle terapeutskih zračenja itd.

Retencija u psihologiji

Psihologija pojam retencije definiše kao sposobnost zadržavanja doživljaja posle njegovog prestanka, pri čemu se on kasnije pri sličnom doživljaju ponovo pojavljuje u svesti. Retenciju u psihologiji određuju obim gradiva, raspoloživo vreme za pamćenje, količina ponavljanja itd.

Retencija u pravu

Pravo retenciju definiše kroz retenciono pravo koje predstavlja pravo zadržavanja stvari do konačne isplate duga, kao i ovlašćenje poveriocu da dužnikov predmet zadrži dok mu ne budu bila isplaćena potraživanja. Uslovi za retenciono pravo su dospelost potraživanja, stvar i državina. Kada je reč o ovlašćenjima prava retencije, prema Zakonu o obligacionim odnosima, postoje dve vrste ovlaščenja. Prvo ovlašćenje je kada poverilac ima pravo da dužnikovu stvar zadrži sve dok mu dužnik ne ispuni obavezu, a drugo ovlašćenje je u slučaju kada poverilac ima pravo da se namiri iz vrednosti zadržane stvari.

Retencija u ekonomiji

Ekonomija retenciju objašnjava kroz pojam retencione kvote koja predstavlja jedan od ekonomskih izraza koji je u u potrebi u devizno – monetarnom sistemu, a predstavlja procenat konvertibilne valute od iznosa ostvarenog deviznog prihoda.


Sponzorisano:

Slične definicije