Repete

Repete predstavlja termin latinskog porekla, nastao od latinske reči repetere, što u prevodu znači – ponovo, opet, još i slično, a izgovara se kao vrsta usklika (u imperativu).

Termin “repete” se najčešće koristi u svakodnevnom govoru, tačnije u kulinarstvu i vezan je za jelo, odnosno za obrok. Reč je o ponovljenoj porciji obroka.

U medicini se ovaj izraz može sresti na receptima koji se dobijaju od lekara, na kojima ukoliko se nađe reč “repetatur”, znači da se lek može ponovo izdati u apoteci, uz samo taj jedan recept.

U muzici se takođe može sresti pojam repete, u obliku – “repetitor”, a označava učitelja na klaviru koji je u pratnji soliste.

Pojam repetitor je takođe latinskog porekla, nastao od latinske reči repetens, koja se prevodi kao – učitelj koji ponavlja učenicima obrađeno gradivo.

Izreka: “Repticio est mater studiorum”, u kojoj se javlja oblik pojma repete, se prevodi kao – “Ponavljanje je majka učenja”, što i ovde daje obrazloženje pojma, da je reč o ponavljanju nečega.


Sponzorisano:

Slične definicije