Relevantno

Relevantno predstavlja pridev latinskog porekla, nastao od latinske reči relevans, što u prevodu znači – značajan, važan, istaknut, bitan. Suprotan ovom pojmu je pridev – irelevantan. Relevantnost, kao glagol označava osobinu nečega što je bitno, značajno i važno. Relevantan može biti predmet (neka stvar), informacija, dokument i slično.

Termin “relevantan” je prvi uveo u upotrebu Bradford, koji je ’30-ih i ’40-ih godina prošlog veka pisao o člancima relevantnim za temu. Pojavom tzv. sastava za pretraživanje (’50-ih godina prošlog veka), glavni zadatak tih sastava bio je pronalaženje relevantnih informacija. Kasnije, pojavom informacione tehnologije, relevantnost je postala ključna reč i termin u IT oblasti. Znači, termin relevantnosti se prvi put počeo upotrebljavati u informatici, gde su se sretali i izrazi – “relevante i raspoložive informacije”. Relevantnost je postala osnovni pojam i tema za istraživanje informatike, kao nauke modernog doba, te je zbog toga sam koncept relevantnosti vrlo složena oblast u okviru epistemologije (teorije saznanja).

Kada je reč o informacijama, relevantna informacija se definiše kao ona informacija koja povećava verovatnoću sa kojom se dolazi do potpunog saznanja, a vezana je za sadržaj koji donosi ta informacija. Ukoliko je informacija relevantnija, utoliko je veći broj osoba koje je smatraju dovoljnom u svom istraživanju putem saznanja za određeni događaj, vest, pojavu itd., koju ta informacija opisuje.

U informacionoj tehnologiji i na internetu, relevantan – znači onaj koji stvara ili deli sadržaj koji korisnicima pruža određenu vrednost (tzv. “valuable content”). Relevantne informacije na društvenim mrežama mogu se naći u različitim formama, kao što su – forma dijaloga, predstavljanje različitih aktivnosti i deljenje ili stvaranje (kreiranje) sadržaja od strane online naloga ili samih lokacija. Osnovu kreiranja digitalnog uticaja je definisao 2012. godine, Brian Solis i upravo je relevantnost jedna od tri segmenta koje on navodi. Pored relevantnosti (relevance, engl.) koja opisuje koliko je poslata informacija vredna korisnicima, tu su još dva segmenta – doseg i rezonantnost. Doseg (reach, engl.) opisuje dokle doseže informacija koja se šalje putem interneta i društvenih mreža, a rezonantnost (resonance, engl.) opisuje koliko je korisnika podelilo određenu informaciju.


Sponzorisano:

Slične definicije