Recenzent

Recenzent je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči recensens, što u prevodu znači – ocenjivač, odnosno – kritičar. Recenzent je osoba koja na osnovu svoje napisane recenzije daje mišljenje o književnom ili naučnom delu ili studiji. U recenziji, on iznosi svoje mišljenje u pisanom obliku kako pre, tako i posle pojavljivanja određenog književnog ili naučnog dela. U lingvistici, recenzija podrazumeva oblik staroslovenskog jezika sa elementima nekog drugog jezika (na primer – ruska, češka, nemačka recenzija i dr.).

Osnovni cilj i zadatak svakog recenzenta je da doprinese podizanju rejtinga određenog dela, rada, uopšte – književne reči. Kada je u pitanju stručna literatura, recenzija je neophodna, pre svega zbog značaja edukativnog karaktera literature. Recenzent mora da bude objektivan, nikako pristrasan – naročito kada je reč o tekstovima ili knjigama koje imaju veze sa politikom. Recenzija mora biti objektivna, pri čemu recenzenti treba na jasan način da obrazlaže svoje stavove.

Struktura svake recenzije obuhvata:

  • Obim i strukturu rada – recenzent je u obavezi da ukratko opiše rad na jasan i pregledan način, takođe i da se osvrne na logičku strukturu iznesene građe;
  • Opšte napomene – recenzent je u obavezi da proceni metodološku i teorijsko konceptualnu utemeljenost članka;
  • Posebne napomene – tiču se pojedinih delova članka i mogućih grešaka i
  • Ocena rada i zaključak.

Recenzent predlaže objavljivanje, doradu, odnosno neprihvatanje članka prema sledećem redu:

  • Tekst se može objaviti bez izmena,
  • Tekst se može objaviti sa izmenama koje su predložene u recenziji,
  • Tekst treba vratiti na recenziju posle izvršenih izmena predloženih u recenziji,
  • Tekst treba da se predloži za objavljivanje u nekom drugom časopisu i
  • Slučaj kada tekst nije za objavljivanje.

Osnovna dužnost recenzenta u naučnim časopisima je da glavnom uredniku određenog časopisa dostave sa stručne osnove naučne vrednosti svih rukopisa, radova i tekstova. Recenzenti evaluiraju radove u odnosu na istraživanu oblast i primenjene metode. Ukoliko recenzent uoči kršenje etičkih standarda od strane autora, o tome obavezno obaveštava urednika časopisa. Takođe, ukoliko recenzent uoči sličnosti recenziranog rada sa nekim radom u drugim časopisima, on o tome takođe upozorava urednika.


Sponzorisano:

Slične definicije