Racionalnost

Racionalnost je pojam latinskog porekla, nastao od reči ratio, koja znači – razum. Ovaj pojam predstavlja razumno ponašanje na nešto određeno, odnosno u određenoj situaciji, sinonim je za razumevanje i razumnu sposobnost mišljenja, te predstavlja balans objektivne slike i emocionalne predstava (biti racionalan u toj situaciji).

Presudnu ulogu u racionalnosti ima razum, u procesu saznanja, obzirom na to što je glavno merilo saznanja upravo ljudski razum. Suprotan ovom pojmu je pojam iracionalan. Racionalnost različita značenja u mnogim oblastima (matematici, filozofiji, biologiji, ekonomiji, sociologiji, političkim naukama itd.).

Da bi se utvrdilo koje je ponašanje najracionalnije, potrebno je napraviti nekoliko ključnih pretpostavki, a takođe je potrebna i logična formulacija o problemu. Ukoliko cilj ili problem uključuje donošenje odluke, faktori racionalnosti u svim dostupnim informacijama. Racionalnost je relativna ukoliko se prihvati model u kome je korist optimalna, onda je racionalnost izjednačena sa ponašanjem sebičnosti. Međutim, ukoliko se prihvati model u kome je korist od grupe optimalna, onda se sebično ponašanje smatra iracionalnim.

Nemački sociolog Maks Veber je predložio tumačenje društvene akcije, koje je razlikovalo četiri vrste racionalnosti:

  • namerno instrumentalna racionalnost – odnosi se na očekivanja u ponašanju drugih ljudi ili objekata u okruženju;
  • verovatnoća ili vrednost racionalnosti – obuhvata etičke, estetske, verske i druge motive;
  • afektivan tip racionalnosti – određen je emocijom ili osećanjem i
  • tradicionalna ili konvencionalna racionalnost.

Matematika racionalnost objašnjava kao određivanje izraženosti bez korena znaka, odnosno izražavanje celim količinama, broj koji ne sadrži vađenje korena.

Psihologija racionalnost objašnjava kao verovanje da je čovek svesno i racionalno biće koje zna šta i zašto (nešto) radi.

Pravac u psihoterapiji REBT (racionalno – emocionalno – bihevioralno) tvrdi da racionalno ponašanje utiče na emocionalno, a to dalje utiče na postupke i na krajnje ponašanje.

Ekonomija racionalnost objašnjava kroz racionalno korišćenje resursa u proizvodno uslužnim delatnostima i tvrdi da ono kao takvo stvara povoljnije proizvode i usluge.


Sponzorisano:

Slične definicije