Rezident, kao pojam, u izvornom smislu znači: ovlašćeni diplomatski predstavnik nižeg ranga, na strani, građanin države koji ima stalni boravak u nekoj drugoj državi, rukovodilac špijunaže u stranoj državi, otpravnik…

Termin represije vodi poreklo od latinske reči repressio, što znači – natrag, iznova ili povratak, a generalno označava ugnjetavanje, kažnavanje, zatvor, prinudu, prisilu i potiskivanje. Ovaj termin srećemo najčešće u…